BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bosek Dominika (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Mazurkiewicz Ludwik (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
O pewnej metodzie pomiaru nierynkowej wartości obiektu dziedzictwa kulturowego
About a Method of Cultural Heritage Object Value Estimation
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 148-159, tab., bibliogr. 7 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Kultura, Dziedzictwo kulturowe, Wycena
Culture, Cultural heritage, Valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie wartości nierynkowej pojawia się w odniesieniu do różnych dóbr, wśród których sporo uwagi poświęca się obszarom chronionym, gdzie za nierynkową przyjmuje się, między innymi, ich wartość rekreacyjną i turystyczną1. Obszary chronione stanowią sporą i ważną część dziedzictwa kulturowego, w skład którego jednak wchodzi także szeroko rozumiane dziedzictwo będące dziełem człowieka. Również w tym przypadku można mówić o wartości nierynkowej mającej związek z jego walorami turystycznymi i rekreacyjnymi i pokusić się o pomiar ich wartości.(fragment tekstu)

Every object of a cultural heritage has its total economic value that can be expressed in money. Only a part of it, however, can be evaluated using market prices. The remaining part is calculated without reference to the market, and therefore it is known as a non-market value. In the paper the method to assess this value is described. It's based on the assumption that the best way of such assessment is to refer to tourists as those for whom the object is so important to be visited that they are ready to give up other forms of spending their leisure time in order to admire its valors. Starting point is to define the needs of tourists. Knowing them makes it possible to estimate the benefits, provided by the object. The paper says how to express this value in money. The method was applied to measure the non-market value of the medieval Grodno Castle in the Sudety Mountains.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Connor S., Theory and cultural value, Oxford 1992
  2. Crosby D., Ekonomia i kultura, Warszawa 2010
  3. Czajkowski M., Metoda wyboru warunkowego i wyceny warunkowej, w: M. Czajkowski, A. Kopańska, A. Markowska, T. Żylicz, Wartości nierynkowych korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, Warszawa 2010
  4. Czajkowski M., Nierynkowe metody wyceny, w: J. Kronenberg, T. Bergier, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków, 2010
  5. Eagles P.F.J., McCool S.F., Haynes C.D., Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning and management, "Best Practice Protected Area Guidelines Series" 2002 nr 08
  6. Giergiczny M., Rekreacyjna wartość Białowieskiego Parku Narodowego, "Ekonomia i Środowisko" 2009 nr 2(36)
  7. Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention, Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, WHC 12/01, Paris, July 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu