BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dyczkowski Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji
Ontological Representation of Financial Knowledge in Decision Support System
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 36-45, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Słowa kluczowe
Kokpit menedżerski, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Pomiar ryzyka, System wczesnego ostrzegania, Ocena zdolności kredytowej, Systemy Business Intelligence, Menedżer
Management dashboard, Financial risk management, Risk measures, Early warning system, Credit rating, Business Intelligence systems, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podejścia do budowania ontologii wiedzy ekonomicznej i finansowej dla menedżerów MSP, przyjętego w projekcie "Inteligentny kokpit menedżerski" (InKoM). Jest on realizowany od 2012 r. przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a współwykonawcami spółka informatyczna UNIT4 TETA BI Center oraz bank Credit Agricole Polska. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH. W artykule na początku krótko omówiono ontologie ekonomiczno-finansowe budowane w projekcie InKoM. Następnie przedstawiono zastosowaną procedurę tworzenia ontologii, którą - w kolejnym punkcie - zilustrowano przykładem. Całość kończy krótkie podsumowanie oraz wskazanie dalszych badań. (fragment tekstu)

The article presents the approach to develop the financial knowledge used for the Decision Support System. The content of the knowledge is focused on essential concepts related to the management of micro, small and medium enterprises. Knowledge-based functions, not previously available in commercial systems, increase the quality, effectiveness, and efficiency of the decision making process. The Decision Support System for SME Managers contains six ontologies describing areas of Cash Flow at Risk, Comprehensive Risk Measurement, Early Warning Models, Credit Scoring, Financial Market, and General Financial Knowledge. The ontology design process and examples of topic maps and usage in financial data analysis are presented here. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz H., Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
  2. Gliński W., Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011.
  3. Gomez-Perez A., Corcho O., Fernandez-Lopez M., Ontological Engineering: with examples from the Areas of Knowledge Management, e-Commerce and the Semantic Web, Springer-Verlag, London 2004.
  4. Inżynieria wiedzy 2. Podręcznik dla studentów II stopnia, red. J. Gołuchowski, Difin, Warszawa 2012.
  5. Korczak J., Dudycz H, Dyczkowski M., Intelligent Dashboard for SME Managers. Architecture and Functions [w:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, red. M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2012.
  6. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Intelligent Decision Support for SME Managers - Project InKoM, "Business Informatics. Wrocław University of Economics Research Papers" 2012, No. 3 (25).
  7. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Inteligentny kokpit dla menedżerów - koncepcja systemu [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 113, Katowice.
  8. Noy F.N., McGuinness D.L., Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology, 2005, http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/onto gy101/ontology101-noy-mcguinness.html [18.03.2013].
  9. Sobczak A., Analiza wybranych metod budowy ontologii [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2006, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
  10. Ziemba E., Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu