BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zjawisko kreacji w rachunkowości a etyka zawodowa księgowych
Creative Accounting Phenomenon and Professional Ethics of Accountants
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2011, nr 3, s. 169-177, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kodeks etyki
Accounting, Code of ethics
Uwagi
summ..
Abstrakt
Oparcie procedur księgowych na estymacji i szacunkach powoduje, że materialna rzetelność i wiarygodność informacji księgowych schodzi na drugi plan. Problemem staje się negatywna kreacja w rachunkowości, a w efekcie przedstawianie wizerunku finansowego, odbiegającego od rzeczywistości. Szczególnie jest to zauważalne w aspekcie zaistniałych kryzysów finansowych. Liczne skandale i afery finansowe oraz oszustwa księgowe stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność i rzetelność informacyjną rachunkowości. Problematykę fałszowania sprawozdań finansowych, ze względu na występowanie tego zjawiska w skali dotąd niespotykanej1, można uznać dziś za jedną z głównych patologii współczesnej gospodarki rynkowej. Gospodarka, będąc tworem dynamicznym, determinuje różne możliwości rozwoju, co pociąga za sobą potrzebę tworzenia atrakcyjnej informacji rynkowej. Może się to odbywać w drodze twórczych działań opartych na przepisach prawnych, ale też, co potwierdzają pojawiające się cyklicznie kryzysy finansowe, poprzez wykorzystanie źle pojętej kreacji w rachunkowości. (fragment tekstu)

An observed increase in practices of negative creation in accounting causes generating information different from the reality. Therefore, issues on ethics and a code of ethics of people responsible for preparing financial reports gains more and more importance. International and national institutions develop codes and standards of ethical behaviour, which comprise wider and wider areas of business activity. The aim of this article is to present the importance to obey ethics rules in accounting in the context of more and more frequent practices of creative accounting. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Działania kreatywne a polityka rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 542, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 18, Szczecin 2009, s. 10.
 2. Dechow P.M., Skinner D.J., Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioner, and Regulators, "Accounting Horizons" 2000, Vol. 14.
 3. Europejskie badanie nadużyć gospodarczych 2009 - Uczciwość ofiara kryzysu?, Ernst&Young, Warszawa 2009.
 4. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Irvin L., Ethics in Organizations: a Chaos Perspective, "Journal of Organizational Change Management" 2002, Vol. 15, No. 4.
 6. Kamela-Sowińska A., Polska rachunkowość w Unii Europejskiej, [w:] Rachunkowość w warunkach Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, Poznań 2005.
 7. Kamela-Sowińska A., Źródło "polskiego Enronu", [w:] Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 8. Karmańska A., Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa 2007.
 9. Karmańska A., Etyka w dydaktyce rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 26 (82), SKwP, Warszawa 2005.
 10. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007.
 11. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 12. Mały słownik polsko-łaciński, red. L. Winniczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Martyniuk T., Ciche rezerwy jako narzędzie rachunkowości kreatywnej, [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka- Roszkowska, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 14. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12, SKwP, Warszawa 2004.
 15. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12, SKwP, Warszawa 2004.
 16. Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu