BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza scenariuszowa i zarządzanie przez cele w controllingu
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 947, s. 78-82, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Technika scenariuszowa, Zarządzanie przez cele
Controlling, Scenario techniques, Management by objectives
Abstrakt
Controlling w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych ma za zadanie sterowanie działalnością podmiotu gospodarczego według koncepcji M. Portera tzw. szkoły racjonalnej (por. Kees van der Heijden, 2000) polegającej na znalezieniu optymalnej ścieżki rozwoju. Menedżerowie finansowi określają w postaci planu finansowego cele organizacji i środki jego realizacji oraz warunki wewnętrzne i zewnętrzne jakie muszą być spełnione. Już w trakcie opracowywania planu a także w trakcie realizacji należy uwzględnić fakt, że procesy ekonomiczne obarczone są znaczną niepewnością. W konsekwencji wykonanie planu przebiega często w warunkach odmiennych od założeń i istnieje ryzyko nie osiągnięcia zamierzonego celu. W związku z powyższymi stwierdzeniami zarówno na etapie konstruowania planu jak i w trakcie realizacji należy mieć przygotowane różne warianty planu, pozwalające - pomimo niekorzystnych uwarunkowań - zrealizować wytyczone zadania lub też formułować inne cele i sposoby ich osiągania. W referacie przedstawiono analizę scenariuszową oraz metodę konstruowania planów, polegającą na formułowaniu celów i określaniu warunków (wartości parametrów decyzyjnych) jakie muszą być spełnione dla ich realizacji (tzw. zarządzanie przez cele). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Decyzje menedżerskie z Excelem. Red. T. Szapiro. PWE, Warszawa 2000.
  2. Kees van der Heijden: Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Kopiński A.: Analiza scenariuszowa w budżetowaniu w przedsiębiorstwie. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - Teoria i praktyka. Część II. AGH, Kraków 2001.
  4. Kopiński A.: Obszar symulacyjno-analityczny jako podstawowy element systemu mierników kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 2, Wrocław 1992.
  5. Kopiński A., Sahinguvu W.: Prognozowanie planu finansowego w przedsiębiorstwie. W: Komputerowe systemy wielodostępne. Materiały konferencyjne. ATR. Bydgoszcz 1998.
  6. Kopiński A.: Model symulacyjny planu finansowego przedsiębiorstwa. W: Podstawy controllingu. Pod red. E. Nowaka. Wyd, AE, Wrocław 1996.
  7. Kopiński A.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania. WSZiB. Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2001.
  8. Niezgodziński J.: Wykorzystanie narzędzi programu Excel "Szukaj wyniku" i "Solver" w modelu finansowym inwestycji. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 6.
  9. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza. Wyd. PSB, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu