BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gądek-Hawlena Teresa
Tytuł
Dostosowanie podaży usług przewozowych do popytu na rynku turystycznym - zarys problemu
Adapting the Supply of Passenger Transport Services to the Demand in the Tourist Market - an Outline
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 49-61, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Popyt, Podaż, Transport samochodowy, Transport kolejowy, Transport lotniczy, Środki transportu
Tourism market, Demand, Supply, Motor transport, Railway transport, Air transport, Means of transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy dostosowania podaży usług przewozowych do zmieniającego się popytu przy uwzględnieniu charakteru podróży. Na tle zmian w ruchu turystycznym zaprezentowano wykorzystanie środków transportu w czasie podróży turystycznych, przy czym podjęte rozważania skoncentrowano wokół trzech najważniejszych z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego gałęzi transportu, to jest transportu samochodowego, transportu kolejowego oraz transportu lotniczego. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to analyze how well the supply of passenger transport services is adapted to the changing demand, taking into account the type of travel. The different modes of transport used during tourist trips are overviewed in relation to changes in tourist traffic. The discussion concentrates on the three branches of transport that can be regarded as the most relevant from the viewpoint of catering to the tourist industry, i.e. car, rail and air transport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bott A., Panasiuk A., Usługi pocztowe w sezonie turystycznym, "Technika i Eksploatacja Poczty" 2000, nr 3.
 2. Ciesielski M., Jordan K., Transport w turystyce, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1997.
 3. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
 5. Litwiński J., Działalność polskich portów lotniczych w 2004 roku, Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, [on-line], http://www.ulc.gov.pl/_download/opracowania/porkraj_04.pdf, dostęp: 8.11.2009.
 6. Litwiński J., Działalność polskich portów lotniczych w 2008 roku, Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, [on-line], http://www.ulc.gov.pl/_download/opracowania/porkraj_08.pdf, dostęp: 12.07.2009.
 7. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Nasiłowski M., Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 1998.
 9. Olearnik J., Styś A., Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczy, PWE, Warszawa 1989.
 10. Raport roczny Grupy PKP, Grupa PKP, Warszawa, [on-line], http://www.pkp.pl/grupapkp/raport, dostęp: 8.11.2009.
 11. Tourism statistic, Eurostat, European Commission, 2008.
 12. Transport - wyniki działalności w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004.
 13. Transport - wyniki działalności w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 14. Transport - wyniki działalności w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 15. Transport - wyniki działalności w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
 16. Transport - wyniki działalności w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
 17. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
 18. www.pkp.pl/files/Prezentacja_Grupa%20PKP_konferencja%204.07.07.pp_12.10.2008.
 19. http://www.intur.com.pl/kraj_ch 1 .htm#wg_woj_l 1.10.2008.
 20. http://www.intur.com.p1/jurek07.html#krajowe07_l 1.10.2008.
 21. http://www.intur.com.pl/ruch.htm_01.07.2009.
 22. http://www.intur.com.p1/przyjazd.htm#tur_10.06.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu