BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłysik-Uryszek Agnieszka (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Equity Investments vs. Debt Investments - What Drives OFDI in Polish Industry
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 1, s. 65-81, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
The Financial and Economic Aspects of Modern Management
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Inwestycje, Przemysł
Internationalization, Investment, Industry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Polish economy witnessed enormous changes over the past 25 years. Systematic economic growth, increasing market openness, legal stabilization and integration with EU have substantially improved Poland's global competitive position. That is reflected, among others, in intensified flows of long-term capital in the form of foreign direct investment (FDI). What is worth stressing, the last decade (regardless the economic crisis) brought a significant rise of investments made by Polish companies abroad (Outward FDI). It should be mentioned however, that the FDI flows are usually analyzed (in both theoretical and empirical literature) as if they consist only of equity investments, when in fact they consist also of intracompany loans. As the latter may not be driven by the same factors as equity flows, the real structure of FDI flows should be taken into consideration while evaluating the investment potential of companies. The paper examines selected issues concerning international expansion of Polish companies in the form of foreign direct investment. It provides theoretical background of the problem, explores the reasons for expansion and presents the structure of foreign direct investment by Polish industrial companies in the period 2003-2012 with regard to the equity and debt components of the flows. The study is based on the data provided by the National Bank of Poland (NBP). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aliber R. (1970), A Theory of Foreign Direct Investment, in: Ch. Kindleberger (ed.) The international Corporation, MA: MIT Press, Cambridge.
 2. Caves R.E. (1971), International corporations: The industrial economics of foreign investment, "Economica",vol. 38, Issue 149 (February).
 3. Dunning J.H. (1981), Explaining the international direct investment position of countries: towards a dynamic or developmental approach, "Weltwirtschaftliches Archiv", no. 117.
 4. Dunning J.H. (1986), The investment development cycle revisited, "Weltwirtschaftliches Archiv", no. 122.
 5. Dunning J.H. (1988), The theory of international production, "The International Trade Journal", vol. 3.
 6. Hartman D.G. (1984), Tax Policy and Foreign Direct Investment in the United States, "National Tax Journal", Vol. 37, No. 4 (December).
 7. Hartman D.G. (1985), Tax Policy and Foreign Direct Investment, "Journal of Public Economics", vol. 26, issue 1 (February).
 8. Hymer S. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, The MIT Press, Cambridge-London.
 9. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2007), Poland and Its Investment Development Path, "Eastern European Economics", vol.45, no.2.
 10. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R. (2009), Poland's Investment Development Path: in search of a synthesis, "International Journal of Economic Policy in Emerging Economies", Vol. 2, no. 2.
 11. Johanson, J., Vahlne J.E. (1977), The internationalization process of the firm - A model of knowledge development and increasing market commitments, "Journal of International Business Studies", 8(1).
 12. Karaszewski W. i in. (2012). Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich - raport z badania, 2012 [on line] http:// www.paiz.gov.pl/wsparcie_polskich_firm, access on 28.12.2012.
 13. Kłysik-Uryszek A. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce - wstępne wyniki badań, in: U. Mrzygłód (ed) Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, Gdańsk, no. 3.
 14. Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A. (2014), Psychic and geographic distance in the process of firm internationalization. Example of companies from Poland and Lodz region, "Business and Economic Horizons", Vol. 10, issue 1.
 15. Magee S.P. (1977), Information and the Multinational Corporation: An Appropriability Theory of Direct Foreign Investment, in: J. Bhagwati (ed), The New International Economic Order; The North-South Debate, M.I.T. Press, Cambridge,
 16. Ozawa T. (1992), Foreign Direct Investment and Economic Development, Transnational Corporation, Feb., vol. 1, no. 1.
 17. Rugman A.M. (1981), Inside the Multinationals - The Economics of Internal Markets, Columbia University Press New York.
 18. Salorio E.M., Brewer T.L. (2000), Components of Foreign Direct Investment Flows: Evidence and Implications of Differences, "Latin American Business Review", Vol. 1 Issue 2
 19. Stempkowicz W. (2007), Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu, Department of Analyses and Forecasts, Ministry of Economy, Warsaw.
 20. Umiński S. (ed.) (2009), Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm z województwa pomorskiego, PBS DGA, Wyd. UG, Gdańsk.
 21. Wysokińska Z. (2008), Catching-Up Strategy: New Member States of the European Union in the European Internal Market for High-Tech and Environmental Products in the Context of the Renewed Lisbon Strategy, "Global Economy Journal", Vol. 8, Issue 3.
 22. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/pib/pib.html, access on 15.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu