BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharski Adam (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Efficiency of Using Research and Development Expenditures at Voivodship Level
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 1, s. 97-122, tab., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
The Financial and Economic Aspects of Modern Management
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Analiza statystyczna, Województwo
Research & Development (R+D), Data Envelopment Analysis (DEA), Statistical analysis, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
One of the most important criteria dividing countries on developed and developing is technological level of the economy which is a derivative of R&D. We showed in the article, that only a rather small group of voivodships was characterized by a full efficiency of converting the expenditure into effects. Low values of efficiency indices pay attention for all ineffective provinces. It won't be possible to say about none of them, that it found near the efficiency border which accompanied by large differences between decision making units. The non-radial DEA model showed that both the internal expenditures (in converting into the thousand residents) and the personnel employed in the R+D work are not used efficiently and what's more in the considerable degree wherein a first of said inputs research units managed by a little more effectively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nauka i technika w 2012 r. (2013), raport przygotowany przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  2. Adamczyk A. (2013), Inwestycje w badania i rozwój przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 1, ss. 57-65.
  3. Andersen P., Petersen N.C. (1993), A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 39 (10).
  4. Baczko T., Puchała-Krzywina E., Szyl M. Paczkowski T. (2013), Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
  5. Banker R., Charnes A., Cooper W.W. (1984), Some Models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis, "Management Science", 30, ss. 1078-1092.
  6. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", 2, ss. 429-444.
  7. Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  8. Kucharski A. (2009), Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych w przededniu kryzysu, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 153-162.
  9. Prędki A. (2008), Problematyka określania typu efektu skali za pomocą metody DEA, Badania operacyjne metody i zastosowania, red. J.B. Gajda, A. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 321-334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu