BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Sylwester (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Rama Roksana (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Dulcet Edmund (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kaszkowiak Jerzy (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Zastempowski Marcin (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Wpływ dodatku konserwującego na bezpieczeństwo wytwarzania kiszonek do celów energetycznych
Impact Preservative of Additive on the Preparation of Silage Security for Energy Purposes
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 138-146, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Biogaz, Zagrożenia ekologiczne, Biomasa, Transport ładunków niebezpiecznych
Biogas, Ecological hazard, Biomass, Hazardous cargo transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Produkcja biogazu jest wymagającym procesem. Jej złe prowadzenie może powodować wiele zagrożeń. Do ważniejszych można zaliczyć zmniejszanie ilości energii zawartej w przechowywanym substracie. Zjawisko to jest ściśle powiązane z rozwijającymi się szkodliwymi mikroorganizmami. Ich rozwój i procesy życiowe powodują powstawanie szkodliwych produktów przemiany materii - mikotoksyn. Wprowadzanie mikotoksyn do środowiska jest groźne dla ludzi pracujących w biogazowniach oraz przebywających często w ich pobliżu.(abstrakt oryginalny)

Biogas production is a demanding process. It's misconduct can cause many risks. The most important may include reducing the amount of stored energy in the substrate. This phenomenon is closely related to developing harmful microorganisms. Their development and life processes cause the formation of harmful products of metabolism - mycotoxins. Entering mycotoxins into the environment is dangerous for people working in biogas and often staying close to them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Rynku Rolnego, http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_biogazowni_rolniczych _08012013.pdf, (08.09.2014).
 2. Banemann D., Nelles M., Thaysen J. 2009. Silages as feedstock for biogas: Novel perspectives for silage additives. Proc. of XVth Int. Silage Conf., Madison, Wisconsin, USA, 355-356.
 3. Dorszewski P. 2009. Efektywność stosowania dodatków kiszonkarskich w konserwacji zielonek z mieszanki motylkowato-trawiastej oraz z całych roślin kukurydzy. Rozprawy nr 136. Wyd. Ucz. UTP, Bydgoszcz.
 4. Dorszewski P., Grabowicz M. 2010. Kiszenie pasz i dodatki kiszonkarskie. [W:] Biochemia i biotechnologia w produkcji rolniczej. Red. E.R. Grela. PWRiL, Warszawa, 248-260.
 5. Heiermann M., Herrmann C., Idler C., Scholz V. 2007. Optimisation potential of the supply of crops as feedstock for biogas production. Conf. Proc. Zemědělská technika a biomasa 4, 42-50.
 6. Helffrich D., Oechsner H. 2003. The Hohenheim Biogas Yield Test. Agric. Engineering 58, 148-149.
 7. Jarmoz D., Podkówka W., Chachułowa J. 2013. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Tom 3. Paszoznawstwo, PWN Warszawa.
 8. Kalač P. 2011. The required characteristics of ensiled crops used as a feedstock for biogas production: a review. J. Agrobiol. 28, 85-96.
 9. Köfinger P., Grabherr R., Eikmeyer F.G., Zakrzewski M., Schlütter A., Mayrhuber E., Schwab H. 2012. Metagenomic analysis of a microbial community isolated from silagen. Proc. of XVIth Int. Silage Conf., Hämmenlinna, Finland, 350-351.
 10. Kopiński J., Matyka M. 2011. Wpływ uwarunkowań przyrodniczych na opłacalność uprawy kukurydzy na biogaz.
 11. Kung L.Jr., Myers C.L., Neylon J.M., Taylor C.C., Lazartic J., Mills J.A., Whiter A.G. 2004. The effect of buffered propionic acid-based additives alone or combined with microbial inoculation on the fermentation of high moisture corn and whole-crop barley. J. Dairy Sci. 87, 1310-1316.
 12. Lehtomäki A. 2006. Biogas production from energy crops and crop residues. PhD Thesis, University of Jyväskylä, (SF). Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science 163, Jyväskylä (SF).
 13. Lin C., Hart R.A., Bolsen K.K., Dickerson J.T., Curtis J.L. 1990. Indigenous microflora on alfalfa and corn, and populations changes during ensiling. Proc. Cattlemen's Day, Kansas State University, Manhattan, KS, 118-122.
 14. Magnusson J., Schnürer J. 2005. Antifungal lactic acid bacteria as biopreservatives. Trends in Food Science and Technology, 2005, Vol. 16, 70-78.
 15. McDonald P., Henderson A.R., Heron S.J.E. 1991. The biochemistry of silage. Chalcombe Publications, Bucks.
 16. McEniry J., O'Kiely P., Clipson N.J.W., Forristal P.D., Doyle E.M. 2006. The microbiological and chemical composition of baled and precision-chop silages on a sample of farms in County Meath. Irish J. Agric. Food Res. 45, 73-83.
 17. Nsereko V.L., Smiley B.K., Rutherford W.M., Spielbauer A., Forrester K.J., Hettinger G.H., Harman E.K., Harman B.R. 2008. Influence of inoculating forage with lactic acid bacterial strains that produce ferulate esterase on ensilage and ruminal degradation of fiber. Anim. Feed Sci. Technol. 145, 12-13.
 18. Nussbaum H-J. 2009. Effects of different fermentation products on dynamism and yield of biogas. Proc. of XVth Int. Silage Conf., Madison, Wisconsin, USA, 435-436.
 19. Nussbaum H-J. 2012. Effects of silage additives based on homo- and heterofermentative lactic acid bacteria on methane yields in the biogas processing. Proc. of XVIth Int. Silage Conf., Hämmenlinna, Finland, 452-453.
 20. Pakarinen A., Maijala P., Jaakkola S., Stoddard F.L., Kymäläinen M., Viikari L. 2011. Evaluation of preservation methods for improving biogas production and enzymatic conversion yields of annual crops. Biotechnol. Biofuels 4:20.
 21. Praca zbiorowa. 2010. Agrobiogazownia. Red. K. Węglarzy, W. Podkówka. IZ PIB, Grodziec Śląski, Zespół Wydawnictw i Poligrafii Instytutu Zootechniki PIB.
 22. Purwin C., Lipiński K., Pasera B. 2012. Jakość higieniczna kiszonek. Życie Weterynaryjne, Vol. 87(1), 37-40.
 23. Purwin C., Łaniewska-Trokenheim Ł., Warmińska- Radyko I., Tywończuk J.: Jakość kiszonek - aspekty mikrobiologiczne, zdrowotne i produkcyjne. Med. Weter. 2006, Vol. 62, 865-869.
 24. Ranjit N. K., Kung L. 2000. The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, or a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci., Vol. 83(3), 526-535.
 25. Ruser B., Pahlow G., Kräft A., Rutherford W., 2009. Improved biogas production from silage treated with an esterase producing inokulant. Proc. of XVth Int. Silage Conf., Madison, Wisconsin, USA, 455-456.
 26. Steinmann J. 2003: Wenn die Wand "lebt". Faktor Arbeitsschutz, 3: 14-15.
 27. Thaysen J., 2004. Die Produktion von qualitativ hochwertigen Grassilagen. Übers. Tierernährg. 32, 57-102.
 28. Twarużek, M., Gareis, M., Dietrich, R. und Grajewski, J. 2002. Cytotoxicity testing and roridin A-ELISA of samples originating from water damaged dwelling pavilions on post-flood areas. Mycotoxinworkshop 2002, Berlin, Germany.
 29. Zielińska K., Stecka K., Kupryś M., Kapturowska A., Miecznikowski A.: Ocena stopnia skażenia bakteriami patogennymi runi łąkowej i gleb nawożonych płynnymi nawozami organicznymi. J. Res. Appl. Agric. Enging, 2011, Vol. 56 (4), 212-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu