BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasiak Aleksy (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem rodzinnym
Corporate Social Responsibility in the Management of a Small Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 125-134, bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Family-owned business, Management, Corporate Social Responsibility (CSR), Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań związanych z wprowadzaniem zasad społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami rodzinnymi, z uwzględnieniem specyficznych problemów ich funkcjonowania. Rozważania zostały oparte w głównej mierze o analizę aktualnego piśmiennictwa z tego zakresu. (fragment tekstu)

The article presents the conditions associated with the implementation of the principles of CSR (Corporate Social Responsibility) in small family businesses. CSR is still poorly known among this group of companies. This is mainly due to their specificity and the resulting restrictions on the implementation and application of the principles of social responsibility. The possible benefits connected with the implementation of CSR principles to small family businesses provide a basis to conclude that these principles will be here in the future more popular. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Banasiak A. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników w procesach fuzji i przejęć, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Człowiek w kryzysie - współczesne problemy życiowe i zawodowe", t. 10, z. 11, Łódź.
 3. Gołaszewska-Kaczan U. (2009), Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 4. Griffin R.W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 5. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K. i in. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa.
 6. Pentor Research International (2009), Badanie firm rodzinnych w Polsce. Wnioski z dotychczas zrealizowanych etapów badania, Pentor Research International, Warszawa.
 7. Polski Komitet Normalizacyjny (2012), ISO 26000, www.pkn.pl/iso-26000, dostęp 25 lutego 2014.
 8. Porada-Rochoń M. (2014), Istota i obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [w:] J. Engelhardt (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 9. Rudnicka A. (2012), CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Sokołowska A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 13. Teneta-Skwiercz D. (2013), Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Wilewska M. (2013), CSR przedsiębiorstw dużych i z sektora MSP - podobieństwa i różnice, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu