BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczyński Bartłomiej (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Facebook w komunikacji marketingowej - użyteczność dla firm rodzinnych
Facebook in Marketing Communication - Usefulness at Family Companies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 135-146, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Komunikowanie marketingowe, Media społecznościowe
Family-owned business, Marketing communication, Social media
Uwagi
summ.
Abstrakt
Żyjemy w czasach globalnej rewolucji. Rewolucja social media sprawiła, że każdy z nas ma głos. Głos donośny i zdolny do wpływania na losy i strategie największych firm, wydarzeń i postaci. Istotnym zatem wydaje się pytanie, w jaki sposób może być wykorzystany do działań promocyjnych w firmach rodzinnych jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych - Facebook. W celu odpowiedzi na to pytanie zostanie wykorzystana zarówno dostępna literatura, jak i wyniki badania ankietowego zrealizowanego przez autora artykułu. (fragment tekstu)

Social Media are getting fast growing form of communication. Today customers often use available social media looking for information about companies. Interesting question seems to be, how the family business may use Facebook to communicate with customers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielecki M. (2013), Wykorzystywanie facebooka jako narzędzia marketingowego przez łódzkie firmy z sektora MSP, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 2.
 2. Dunn B.J. (2010), Best Buy's CEO on Learning to Love Social Media, "Harvard Business Review", December 2010.
 3. Fournier S., Lee L. (2009), Getting Brand Communities Right, "Harvard Business Review", April 2009.
 4. Gitomer J. (2011), Społecznościowy boom, Helion, Gliwice.
 5. Kaczorowska-Spychalska D., (2011), Portale społecznościowe w strategii komunikacji [w:] Z. Waśkowski (red.), Komunikacja Rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Kaczorowska-Spychalska D. (2012), Rola społeczności internetowych w zarządzaniu marketingowym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 2.
 7. Kowalewska A., Szut J., Lewandowska B., Kwiatkowska M., Sułkowski Ł., Marjański A., Jagusztyn Krynicki T. (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
 8. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie - metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 9. Piskorski M.J. (2011), Social Strategies That Work, "Harvard Business Review", November 2011.
 10. Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Helion, Gliwice.
 11. Stopczyński B. (2012), Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 8.
 12. Sułkowski Ł. (2011), Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu