BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner Paweł (University of Social Sciences, Poland)
Tytuł
Application of Finance Management Instruments in Business Entities for example of PGE and Tauron Companies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 1, s. 181-195, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
The Financial and Economic Aspects of Modern Management
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Zarządzanie finansami, Ekonomiczna wartość dodana
Financial reporting, Financial statements, Financial management, Economic Value Added (EVA)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
TAURON S.A., Polska Grupa Energetyczna (PGE) Zespół Elektrowni Dolna Odra SA
TAURON S.A.,
Abstrakt
Running a business involves the risk borne by the owners. They are most often identified with failure to achieve expected rates of return by investors. The same mechanisms apply to business entities whose one of the main objectives is to maximize the profits level. Equally important task, and according to the larger group of professional literature authors the most important is the increase of the company's market value. Both purposes have common ground, involving the selection of indicators and instruments for the assessment of the financial condition and the value added of analyzed business entity. The objective of this paper is to compare mechanisms used to assess the financial condition of enterprises and indicate imperfections of measures based solely on bookkeeping data derived from an annual financial report. Characteristic features and the more objective nature of economic measures, in particular such as the Economic Value Added (EVA), are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie [Financial analysis in the enterprise], PWE, Warszawa.
 2. Czekaj J., Dresler Z. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii [Finance management in the enterprise. The rudiments of theory], PWN, Warszawa.
 3. Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa [Financial instruments of enterprise value management], Wydawnictwo AE we Wrocławiu [Wrocław University of Economics Publishing House], Wrocław.
 4. Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej [The rudiments of financial analysis], PWE, Warszawa.
 5. Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej [The Financial analysis techniques], PWE Warszawa.
 6. Jerzemowska M. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [Economic analysis in the enterprise], PWE, Warszawa.
 7. Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych [Appraisal of operations of financial institutions], Difin, Warszawa.
 8. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa [Financial analysis of the enterprise], PWN Warszawa.
 9. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora [Creating shareholder value: a guide for managers and investors], WIG-Press, Warszawa.
 10. Sierpińska M., Jachna T. (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych [Enterprise assessment according to international standards], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Szyszko L., Szczepański L. (Eds.) (2003), Finanse przedsiębiorstwa [The finance of enterprise], PWE, Warszawa.
 12. Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie [The theory and practice of financial analysis in the enterprise], Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce [Foundation of Accounting Development in Poland], Warszawa.
 13. Wypych M. (Eds.) (2007), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy [The finance of enterprise with elements of management and analysis], Absolwent, Łódź.
 14. Wypych M. (Eds.) (2010), Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie [Elements of finance management in the enterprise], SWSPiZ, Łódź.
 15. Legal Acts: The Accounting Act of 29 September 2004, Journal of Laws of 1994, No. 129, Item 559, as amended.
 16. www.gkpge.pl.
 17. www.tauron-pe.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu