BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reniu Vilamala Josep Mª (University of Barcelona, Spain)
Tytuł
Una interpretación espacial de la formación de gobiernos minoritarios en España
Analiza przestrzenna formowania rządów mniejszościowych w Hiszpanii
The Spatial Analysis of the Formation of Minority Governments in Spain
Źródło
Przegląd Europejski, 2014, nr 4, s. 110-131, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie państwem, System parlamentarny, Negocjacje, Analiza przestrzenna
State management, Parliamentary system, Negotiations, Spatial analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Badacze zajmujący się procesami formowania koalicji rządowych w europejskich systemach parlamentarnych często analizują przypadek Hiszpanii. Od przywrócenia demokracji pod koniec lat 70. XX wieku mniejszość parlamentarna nigdy nie sformowała rządu. Wyłanianiu stabilnego rządu służyły zatem procesy negocjacji w parlamencie, w których formowały się trwałe porozumienia koalicyjne. Istotną cechą tych negocjacji było to, że główne partie ogólnokrajowe rozmawiały jedynie z partiami regionalnymi. Niniejszy artykuł stara się dostarczyć, za pomocą analizy przestrzennej, nowych argumentów służących zrozumieniu tych procesów negocjacyjnych. (abstrakt oryginalny)

A meeting point for scholars working on the processes of formation of coalition governments in European parliamentary systems is the analysis of the Spanish case. Since the restoration of democracy in the late 1970s parliamentary minority has not come to form any coalition government. Instead of it there have been parliamentary negotiation processes, in which stable parliamentary agreements have been reached to ensure continuous support for the government in office. One point worth noting is that, in these negotiations, the main national parties - UCD, PSOE or PP - have chosen to negotiate only with nationalist parties or non-state-wide parties. This article attempts, in the light of spatial analysis, to provide new arguments for understanding such negotiation processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AUSTEN-SMITH David, BANKS Jeffrey (1988), Elections, Coalitions and Legislative Outcomes, "American Political Science Review", nº 82.
 2. AUSTEN-SMITH David, BANKS Jeffrey (1990), Stable Governments and the Allocation of Policy Portfolios, "American Political Science Review", nº 84:3.
 3. BARON David P. (1991), A Spatial Bargaining Theory of Government Formation in Parliamentary System, "American Political Science Review", nº 85:1.
 4. BELTRÁN Albert (1993), La cuestión del acceso al poder del Partido Popular. Una aproximación desde la teoría espacial, "Revista de Estudios Políticos", nº 81.
 5. FIELD Bonnie (2009), Minority Government and Legislative Politics in a Multilevel State: Spain under Zapatero, "South European Society and Politics", vol. 14:4.
 6. GUERRERO SALOM Enrique (2000), Crisis y cambio en las relaciones Parlamento-Gobierno, 1993-1996, Madrid.
 7. LAVER Michael, SCHOFIELD Norman (1990), Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe, Oxford.
 8. LAVER Michael, SHEPSLE Kenneth A. (1990), Coalitions and Cabinet Government, "American Political Science Review", nº 84:3.
 9. LAVER Michael, SHEPSLE Kenneth A. (1996), Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies, Cambridge.
 10. LINZ Juan J. (1981), Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975/1981, Madrid.
 11. LINZ Juan J., MONTERO José Ramón (1999), The Party Systems of Spain: Old Cleavages and New Challenges, Instituto Juan March, CEACS, Working Paper nº 138, Madrid.
 12. RENIU Josep Mª (2001), ¿Merece la pena coaligarse? La formación de gobiernos minoritarios en España, 1977-1996, "Revista Española de Ciencia Política", nº 5.
 13. RENIU Josep Mª (2002), La formación de gobiernos minoritarios en España, 1977-1996, Madrid.
 14. SCHOFIELD Norman (1993), Political Competition and Multiparty Coalition Governments, "European Journal of Political Research", nº 23.
 15. SCHOFIELD Norman, LAVER Michael (1985), Bargaining Theory and Portfolio Payoffs in European Coalition Government, 1945-1983, "British Journal of Political Science", vol. 15:2.
 16. STROM Kaare (1984), Minority Governments in Parliamentary Democracies: The Rationality of Non-winning Cabinet Solutions, "Comparative Political Studies", vol. 17:2.
 17. STROM Kaare (1986), Deferred Gratification and Minority Governments in Scandinavia, "Legislative Studies Quarterly", nº 11.
 18. STROM Kaare (1990), Minority Government and Majority Rule, Cambridge.
 19. STEPAN Alfred (2001), Arguing Comparative Politics, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
spa
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu