BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerska Marta (eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.)
Tytuł
Znaczenie efektywności energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju
The Importance of Energy Efficiency for the Country's Energy Security
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 1, s. 281-296, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne, Racjonalne zużycie energii, Gospodarka energetyczna
Energy efficiency, Energy security, Rational use of energy, Energy economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie roli efektywności energetycznej w uzyskaniu przez Polskę stanu bezpieczeństwa energetycznego. Oszczędność energii oraz wzrost efektywności energetycznej kraju umożliwia poprawę wskaźników zarówno ekonomicznych jak i ekologicznych. W artykule ukazano szereg sposobów oszczędności energii oraz mechanizmów promujących racjonalizację gospodarki energetycznej. Problematykę przedstawiono w świetle najważniejszych przepisów prawnych dotyczących tematyki energetycznej. (abstrakt oryginalny)

The article aims to show the significant role of energy efficiency to accomplish the status of energy security in Poland. Energy conservation and the increase of national energy efficiency indicators enable improvement of economical and ecological rates. The article shows several ways for energy conservation and mechanisms to promote the rationalization of energy management. The issues are presented in the light of the main legal regulations related to energy branch. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z dnia 19 maja 2010 r.
 2. Polityka energetyczna Polski do 2025 z dnia 4 stycznia 2005 r.
 3. Polityka energetyczna Polski do 2030 z dnia 10 listopada 2009 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
 5. Ustawa z  dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej.
 6. Ustawa Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).
 7. CHOCHOWSKI A., KRAWIEC F., 2008 - Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. GĄSIOROWSKA E., PIEKACZ J., SURMA T., 2009 - Polityka energetyczna Unii Europejskiej wobec zmian klimatu. Polityka Energetyczna, t. 12, z. 1.
 9. Główny Urząd Statystyczny 2010 - Efektywne wykorzystanie energii w latach 1998-2008, Warszawa.
 10. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 2008 - Raport dotyczący kluczowych polskich energochłonnych przemysłów, z identyfikacją ograniczeń we wdrożeniu efektywności energetycznej w zakładach oraz opracowaniem rozwiązań dla tych przemysłów, Warszawa.
 11. ŁUCKI Z., 2010 - Instrumenty polityki energetycznej. Polityka Energetyczna, t. 13, z. 1.
 12. Ministerstwo Gospodarki, materiały informacyjne: Czas na oszczędzanie energii, kampania informacyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii - Inteligentna energia poradnik dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu