BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyląg Renata (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza kapitałowa wpłat i wypłat emerytalnych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 948, s. 54-61, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Emerytury, Kapitał, Programy emerytalne
Pensions, Capital, Pension schemes
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była analiza kapitałowa strumieni wpływów i wydatków związanych z kapitałowymi programami emerytalnymi, szczególnie z pracowniczymi programami o zdefiniowanych świadczeniach emerytalnych. Ze względu na długi horyzont czasu związany z funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia na starość prosty pomiar nakładów i efektów w oparciu o zasadę kosztu historycznego nie może zapewnić racjonalności działań i osiągania założonych celów poszczególnych jednostek. Dlatego do pomiaru wartości kapitału ulokowanego w strumieniach wpłat i wypłat emerytalnych konieczne jest wykorzystanie koncepcji kapitalizacji i wynikającego stąd rachunku dyskonta. Ścisłe respektowanie istoty kapitału jak również przyjęcie płacy (W) jako jednostki pomiaru wielkości wpłacanych składek i otrzymywanych świadczeń emerytalnych pozwoliło na sformułowanie modelu obrazującego koncepcję wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) w odniesieniu do wpłat i wypłat w kapitałowych programach emerytalnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beidleman C.R.: Income Smoothing: The Role of Management. "The Accounting Review", Październik 1973.
 2. Bulow J., Scholes M.: Who Owns the Assets in a Defined Benefit Pension Plans?. W: Financial Aspects of the US Pension System. Pod redakcją Bodie, Shoven. University of Chicago Press, Chicago 1983.
 3. Cearns K.: Accounting for Employee Benefits. "Accountancy Sipiec" 1998.
 4. Cearns K.: Accounting for Employee Benefits: 2. "Accountancy sierpień" 1998.
 5. Danos P., Imhoff E.A. jr.; Introduction to Financial Accounting. IRWIN, Illinois 1994.
 6. Davis E.P.: Pension Funds: Retirement Income Security and Capital Markets -An International Perspective. Clarendon Press, Oxford 1995.
 7. Dobija M.: How to place human resources into the balance sheet. "Journal of Human Resource Costing and Accounting", vol. 3, nr 1, 1998.
 8. Dobija M.: Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 46, Warszawa 1998.
 9. Fisher I.: Income and Capital. W: Readings and the Concept Measurement of Income. Pod red. Harcourt G.C.. Cambridge University Press, 1969.
 10. Golinowska S., Hausner J.: Ekonomia polityczna reformy emerytalnej. Raporty Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa 1998.
 11. Ijiri Y.: Segment Statements and Informative ness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources. "Accounting Horizons", vol. 3, nr 9, 1995.
 12. McGill D.: Fundamentals of Private Pensions. Irwin, Homewood Illinois, 1977.
 13. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, IASC, tłum. SKwP, Warszawa 1999.
 14. Mitchell O.S.: Developments in Pensions. Pension Research Council Working Papers 98/4, Philadelphia 1998.
 15. Original Pronouncements Accounting Standards, 1998/1999 Edition, Vol.1, J.Wiley&Sons, 1998.
 16. Original Pronouncements Accounting Standards, 1998/1999 Edition, Vol.11, J.Wiley&Sons, 1998.
 17. Smith J.M., Skousen K.F.: Intermediate Accounting. South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu