BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichobłaziński Leszek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Mediator jako antropolog - podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych
Mediator as an Anthropologist - Anthropological Approach to Labour Dispute Resolution
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 2 (32), s. 63-74, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Antropologia Organizacji
Słowa kluczowe
Konflikty w przedsiębiorstwie, Konflikty pracownicze, Metody rozwiązywania konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów, Antropologia, Kultura organizacyjna, Związki zawodowe, Pracodawcy, Mediacje, Studium przypadku
Conflicts in organisation, Employees conflicts, Conflicts solving methods, Solving conflicts, Anthropology, Organisational culture, Trade unions, Employers, Mediation, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł koncentruje się na zastosowaniu podejścia antropologicznego do rozwiązywania konfliktów organizacyjnych. Wskazane zostaną podobieństwa między punktem widzenia badacza kultur tradycyjnych oraz badacza kultury organizacyjnej, co pozwoli przybliżyć organizację jako przedmiot badań antropologicznych. Omówione zostaną też podstawy teoretyczne antropologicznego rozumienia organizacji w ramach często ostatnio poruszanego w literaturze przedmiotu podejścia konstruktywistycznego i narracyjnego. W drugiej części artykułu zostanie zaprezentowane podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów między związkami zawodowymi a pracodawcą. Szczególny akcent położony zostanie na metody pochodzące z arsenału antropologii kulturowej, które mogą być wykorzystane w celu wypracowania porozumienia w sytuacji konfliktowej. Chodzi przede wszystkich o proces dekonstrukcji konfliktogennych narracji oraz konstrukcji nowej narracji pozwalającej na rozwiązanie konfliktu. (abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the application of anthropological approach to the organizational conflict resolution. The similarities between the researcher of traditional cultures and the researcher of organizational culture are especially stressed; it is helpful for understanding the organization as a subject of anthropological studies. The theoretical foundations of anthropological understanding of organizations within the framework of constructivist and narrative approach are also described. The second part of this paper discusses anthropological approach to collective disputes resolution. A particular emphasis is placed on the methods from the arsenal of cultural anthropology - the methods which can be used to hammer out an agreement in a situation of conflict . The main issue here is the process of deconstruction of the conflict saturated narration and the process of construction of the new narration, which will allow for the resolution of the conflict. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger, P.L. i T. Luckmann 1983. Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: PIW.
 2. Czarniawska, B. 2004. Narratives in Social Sciences Research, London: Sage Publications.
 3. Czarniawska, B. 2010. Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 4. Flis., M. 2010. O osobliwościach nauk społecznych, czyli dyskretny urok socjologii i antropologii, http://www-is.phils.uj.edu.pl/publikacje/PDF/osobliwosci.pdf, odczyt 3.12.2010.
 5. Frysztacki, K. 2010. Dlaczego i jak warto mówić o problemach społecznych?, konferencja pt. Problemy społeczne? Damy radę, Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności.
 6. Herbert, Z. 2003. Martwa natura z wędzidłem, Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich.
 7. Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Lutyńska, K. 1984. Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Wrocław: Ossolineum.
 9. Malinowski, B. 1983. Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, w: Dzieła, T.3. Warszawa: PWN.
 10. Oleksyn, T. 2001. Praca i płaca w zarządzaniu, Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 11. Ossowski, S. 2001. O osobliwości ach nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Sikora, M. 2006. Konstruktywizm i realizm wobec statusu faktów naukowych. Bruno Latour a Ian Hacking. Studia Philozophica Wratislaviensia, vol. I, s. 11-26.
 13. Sinclair, U. 1908. Bagno, Chicago: Dziennik Ludowy.
 14. Winslade J. i G. Monk 2000. Narrative Mediation: A New Approach to Conflict Resolution, San Fracisco: Jossey Bass.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu