BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicka Magdalena (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Unia dla przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych
The EU for the Enterprises - the Results of Empirical Research
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015, nr 1, s. 77-90, tabl., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje
EU funds, Enterprise development, Small business, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Możliwość uzyskania wsparcia, współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych, stanowi formę pomocy dla każdego rodzaju przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników własnych badań empirycznych, przedstawiających wpływ wykorzystania funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim zaliczanych do sektora MŚP, oraz na rozwój regionów. Badane przedsiębiorstwa także określiły swoje oczekiwania w okresie programowania na lata 2014-2020. Na pierwszym miejscu wymieniano udogodnienia administracyjne, w tym przede wszystkim uproszczenie formularzy. (abstrakt oryginalny)

The possibility of obtaining the support of the EU funds for co-financing investment projects, is a form of assistance for each type of businesses. The aim of this article is to present the results of their empirical research, showing the effects of the EU funds use for the growth of enterprises, mainly of the SME sector, and for the regions. The surveyed companies also defined their expectations for the programming period 2014-2020. In the first place mentioned administrative facilities, including the simplification of forms after all. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1. RPOWŚ 2007-2013, www.ewaluacja.gov.pl.
 2. Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, www.ewaluacja.gov.pl
 3. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego 2007-2013 w latach 2007-2011, www.rpo.mazowvia.pl
 4. Badanie stopnia realizacji wskaźników celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN oraz z wcześniejszej perspektywy finansowej,www.ewaluacja.gov.pl.
 5. Bradley J., Zaleski J. [2003], Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 6. Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013, www.ewaluacja.gov.pl
 7. Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN, www.ewaluacja.gov.pl.
 8. Ocena skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013, www.ewaluacja.gov.pl.
 9. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu, www.ewaluacja.gov.pl
 10. Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN, www.ewaluacja.gov.pl.
 11. Wyznaczanie modelem Hermin wartości wskaźnika głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015, www.ewaluacja.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu