BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza przestrzenno-czasowa rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezrobocia
Spatial-Temporal Analysis of Labour Market in Poland with Special Consideration of the Problem of Unemployment
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 76, s. 71-87, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych
Słowa kluczowe
Analiza rynku pracy, Rynek pracy, Analiza przestrzenna, Analiza porównawcza, Bezrobocie długotrwałe, Struktura bezrobocia, Aktywność zawodowa ludności
Labour market analysis, Labour market, Spatial analysis, Comparative analysis, Long-term unemployment, Structure of unemployment, Activity rate of population
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest przestrzenno-czasowa analiza sytuacji na rynku pracy w Polsce (według województw). Analizie poddano zmiany w czasie podstawowych wskaźników związanych z aktywnością ekonomiczną ludności Polski, zwracając szczególną uwagę na problem bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia trwającego ponad rok, określanego jako bezrobocie długotrwałe. Zbadano rozkłady bezrobotnych ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i czas pozostawania bez pracy. W drugiej części opracowania podjęto próbę analizy porównawczej województw pod względem sytuacji na rynku pracy w latach 2000 i 2008, wykorzystując w tym celu miernik syntetyczny. Pozwoliło to na liniowe uporządkowanie województw od "najlepszego" do "najgorszego" ze względu na przyjęte do badania cechy diagnostyczne. (fragment tekstu)

Spatial-temporal analysis of the situation on labour market in Poland in province approach is the main purpose of the paper. Time changes in fundamental rates related to economic activity of the population of Poland with special consideration of the problem of unemployment, particularly the long-term unemployment, were analysed. Distribution of unemployed by age, gender, education and period of unemployment were studied. On the grounds of performed analysis, a profile of a typical unemployed person in Poland can be presented. Usually, it is a person without job seniority, more often a woman. One out of three unemployed people is a person with junior high school education at the most. Unemployment mainly refers to young people, and in 2008 a half of them were no more than 35.5 years old. In the second part of the article, an attempt to perform a comparative analysis of provinces with respect to situation on labour market in 2000 and 2008 was made with application of a synthetic indicator for this purpose. This allowed for linear arrangement of provinces from "the best" to "the worst", according to diagnostic features selected for the study. The study showed that the best situation on the labour market was observed in Mazowieckie province, and the worst in Warmińsko-Mazurskie province, in both studied years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta, Rynek pracy w teorii i praktyce, Katowice 1998, s. 108.
  2. Zatrudnienie w Polsce w 2005 r., (red.) M. Bukowski, MPiPS, Warszawa 2005.
  3. T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, AE, Kraków 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu