BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Marek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Refleksje o zarządzaniu wiedzą i niewiedzą
Reflections on the Knowledge and Ignorance Management
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015, nr 1, s. 36-41, wykr., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Organizacja i zarządzanie, Organizacja innowacyjna
Knowledge management, Organisation and management, Innovative organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zdolność organizacji do rozwoju i wprowadzania szybkich zmian ściśle wiąże się z poziomem wiedzy i jej rozwijaniem, oraz umiejętnościami kreowania i porządkowania tej wiedzy. Autor omawia zagadnienia związane z procesem wymiany wiedzy i niewiedzy, który występuje w organizacjach. Wskazuje problemy dynamiki związku wiedza-niewiedza oraz możliwości zarządzania tymi zasobami. Koncentracja na procesowym ujęciu wiedza-niewiedza może być twórczym rozwiązywaniem powyższych problemów na pograniczu psychologii i nauk o zarządzaniu, konkluduje autor. (abstrakt autora)

Ability of an organization to develop and implement changes rapidly is closely associated with the level of knowledge and its development, and skills to create and organize this knowledge. The author discusses topics related to the process of exchange of knowledge and ignorance, which occurs in organizations. Indicates problems of the dynamic knowledge-ignorance connection and the capacity to manage these resources. Focus on the process approach to the knowledge-ignorance can be creative in solving these problems, on the border between psychology and management sciences, c oncludes the author. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvesson M. [2004]. Knowledge work and knowledge-intensive firms, Ocford, Oxford University Press.
 2. Brzeziński M. [2009], Organizacja kreatywna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Brzeziński M. [2014], O organizacjach przyszłości raz jeszcze, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1.
 4. Brzeziński M [2015], Wdrażanie innowacji technologicznych, maszynopis książki przygotowanej do druku.
 5. Czakon W. [2012], Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa Wolters Kluwer.
 6. Davenport T. [2007], Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 7. Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Drucker P.F. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa, Muza.
 9. Gabriel Y. [2008], Organizing Words, Oxford University Press.
 10. Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, Warszawa, PWE.
 11. Grudzewski W. M., Hejduk I. K. [2004], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Warszawa, Difin.
 12. Hejduk I. K., Herman A. (red.) [2013], Dla przyszłości, Warszawa, Difin.
 13. Israilidis J., Lock R., Cooke L. [ 2013], Ignorance Management, "Management Dynamics in the Knowledge Economy", Vol. 1, No. 1.
 14. Jashapara A. [2006], Zarządzanie wiedzą, Warszawa, PWE.
 15. Jamielniak D., Koźmiński A. K. [2012], Zarządzanie wiedzą, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 16. Kowalczyk A., Nogalski B. (red.) [2007], Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Warszawa, Difin.
 17. Perechuda K. [2005], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 18. Perechuda K. [2008], Filozofia I-Cing w zarządzaniu, Warszawa, Placet.
 19. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 20. Roberst J. [2009], From Knowledge Management to Ignorance Management, International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), 26-28 April, Amsterdam.
 21. Senge P. M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa, Wydawnictwo ABC.
 22. Skrzypek E., Hofman M. [2010], Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu