BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Acedański Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rynek akcji a koszty wahań koniunkturalnych w Polsce
Asset Prices and the Cost of Economic Fluctuations in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 76, s. 89-101, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych
Słowa kluczowe
Rynek akcji, Wahania koniunkturalne, Analiza kosztów
Equity market, Business fluctuations, Cost analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zastosowano metodę Alvareza-Jermanna do badania kosztów wahań koniunkturalnych w Polsce. Zagadnienie analizowano z dwóch względów. Po pierwsze, aby ocenić przy pomocy nowej metody skalę kosztów wahań konsumpcji związanych z cykliczną zmiennością gospodarki w Polsce. Dotychczas w literaturze krajowej zagadnienie ilościowej oceny kosztów wahań nie było podejmowane. Tymczasem jest ono fundamentalne z punktu widzenia projektowania założeń polityki makroekonomicznej i odpowiedzi na pytanie, czy powinna się skupiać na eliminacji wahań koniunkturalnych - jeśli są z nimi związane wysokie koszty społeczne - czy też powinna raczej w pierwszej kolejności sprzyjać wysokiej stopie długookresowego wzrostu gospodarczego. Po drugie, praca ma również na celu sprawdzenie samej metody. Jej autorzy zaznaczają bowiem, że uzyskana przez nich formuła kosztów wahań jest dość wrażliwa na sposób pomiaru wchodzących w jej skład zmiennych i może dawać różne rezultaty w zależności od wykorzystanych danych. Dlatego też w swojej pracy wykorzystali oni dość zróżnicowane zbiory danych. W tej pracy testuje się, jakie wyniki zostaną uzyskane dla danych pochodzących z polskiej gospodarki i polskiego rynku finansowego, które wyraźnie różnią się od danych amerykańskich. W przypadku bowiem gdyby oszacowane dla Polski koszty różniły się od wyników dla USA zdecydowanie, np. o kilka rzędów wielkości, wtedy uzasadnione byłoby podejrzenie, że jest to efekt wrażliwości samej metody. Praca składa się z czterech części. W pierwszej przedstawione są koncepcje całkowitego i krańcowego kosztu wahań. Następnie omówiono metodologię wyceny aktywów hipotetycznych stosowanych do obliczania krańcowego kosztu wahań. W części trzeciej dyskutowany jest problem pomiaru kosztu wahań koniunkturalnych wyodrębnianych przy pomocy filtrów pasmowo-przepustowych. Wyniki badań dla gospodarki Polski zawarte są w części czwartej. (fragment tekstu)

In the paper the method of measuring costs of business cycle fluctuations developed by Alvarez and Jermann (Using Asset Prices to Measure the Cost of Business Cycles, "Journal of Political Economy", 2004, vol. 112, no. 6) is presented. The method is based mainly on asset prices data and doesn't need any assumptions regarding the utility function. Therefore it offers interesting alternative to parametric approaches. The results obtained for Polish data are consistent with Alvarez and Jermann's ones but reveal potential vulnerability to changes in the length of a measurement period, for example when switching from yearly to quarterly data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Lucas (jr), Models of Business Cycles, Basil Blackwell, New York 1987.
  2. J. Acedański, Metody szacowania kosztów wahań koniunkturalnych, Studia Ekonomiczne, nr 46, AE, Katowice 2007, s. 9-27.
  3. F. Alvarez, U. Jermann, Using Asset Prices to Measure the Cost of Business Cycles, "Journal of Political Economy" 2004, Vol. 112, No. 6, s. 1223-1256.
  4. J. Cochrane, J. Saa-Requejo, Beyond Arbitrage: Good-Deal Asset Price Bounds in Incomplete Markets, "Journal of Political Economy" 2000, Vol. 108, No. 1, s. 79-119.
  5. J. Cochrane, Asset Pricing. Revised Edition, Princeton University Press, Princeton 2005, s. 4.
  6. M. Baxter, R. King, Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series, NBER Working Paper, No. 5022, 1999.
  7. L. Christiano, T. Fitzgerald, The Band-Pass Filter, NBER Working Paper, No. 5022, 1999.
  8. C. Schleicher, Essays on Decomposition of Economic Variables, 2003, www.iam.ubc.ca/theses/Schleicher/ChristophSchleicher_PhD_Thesis.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu