BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinerowska-Streb Izabella (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach
Innovativness of Polish Microenterprises
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 183, cz. 1, s. 256-266, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1, Koncepcje i modele
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Organizacja, Innowacje
Micro-enterprise, Organisation, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacje polskich mikroprzedsiębiorstw stały się przedmiotem podjętego badania. Za cel badania przyjęto identyfikację różnic we wprowadzaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych pomiędzy polskimi mikroprzedsiębiorstwami specjalizującymi się w działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej, budowlanej i mieszanej.(fragment tekstu)

This article presents results of a study that aimed to identify differences in the introduction of product, process and organizational innovations between production/ service/trade/building and mixed-activity microenterprises. In order to fulfill the aim of the study, primary data were collected and analyzed. The data gathered from 770 Polish enterprises enabled drawing conclusions about the relationship between the type of activity undertaken by microenterprises and type of the innovation introduced by them in their practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Mel S., Mc Kenzie D., Woodruff Ch.: Innovative Firms or Innovative Owners? Determinants of Innovation in Micro, Small, and Medium Enterprises. IZA Discussion Paper No. 3962, Bonn 2009.
 2. Dlaczego warto wykorzystywać podejście popytowe do innowacji? Wnioski ze spotkań klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2012.
 3. Francik A., Pocztowski A.: Procesy innowacyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1991.
 4. Gust-Bardon I.: Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku. Analiza wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici. "Ekonomia" XLIII 2012, nr 1.
 5. Innowacyjność 2010. PARP, Warszawa 2010.
 6. Juchniewicz M., Grzybowska B.: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa 2010.
 7. Malhotra M., Chen Y., Criscuolo A., Fan Q., Hamel I., Savchenko Y.: Expanding Access to Finance: Good Practices and Policies for Micro, Small, and Medium Enterprises. World Bank Institute, Washington 2006.
 8. Mądra M.: Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. http://www.ptzp. org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p018.pdf.
 9. Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 10. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 11. Poznańska K.: Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. 2003. http://www.rsi.org.pl/dane/download/innowacyjnosc_jako.pdf (07.11.13).
 12. Poznańska K.: Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 13. Product and Service Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises. Smeal College of Business. The Pennsylvania State University. USA 2006.
 14. Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 15. Ratajczak M., Mądra M.: Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MŚP w Polsce. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr69_s43.pdf
 16. Różański J., Marszałek J., Sekuła P.: Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Difin, Warszawa 2006.
 17. Zięba M.: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - rozważania teoretyczne. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 9.
 18. Żołnierski A.: Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu