BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Controlling ekologiczny jako narzędzie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 948, s. 147-157, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Controlling, Ekologia, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Controlling, Ecology, Enterprise management
Abstrakt
Działalność gospodarcza, oprócz przynoszenia efektów w postaci produktów i usług, oddziałuje również na środowisko naturalne. W związku z tym jednym z ważniejszych celów polityki i bieżącej działalności przedsiębiorstw stały się zagadnienia dotyczące ochrony naturalnego środowiska. Realizacja tych celów wymaga sprawnego zarządzania przedsięwzięciami z tego zakresu. Możliwość taką daje wdrożenie controllingu ekologicznego w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest wskazanie na pojęcie, cele i funkcje controllingu ekologicznego w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie jego podstawowych instrumentów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W.: Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów. "Problemy ekologii", vol. 4, nr 1, styczeń - luty 2000.
 2. Borys G.: Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna. Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. Mat. Konf. AE Kraków, 12 - 14 wrzesień 2001.
 3. Borys G.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a eko-controlling. Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka. Mat. Konf., Szczecin 1999.
 4. Borys G.: Instrumentarium controllingu ekologicznego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 902.
 5. Fischer R.: Ökologisch Orientierties Controlling. "Controlling" 1993, no 3, s. 144.
 6. Wagner G., Janzen H.: Ökologisches Controlling - mehr als Schlagwort?. "Controlling" 1991, no 3.
 7. Jaruga A.: Rachunkowość zarządcza u progu XXI wieku. ZN SkwP, nr 47.
 8. Kaplan R.S. Norton D.: The Balanced Scoreard: Measures that Drive Performance. "Harvard Businness Review", January-February 1992.
 9. Kiziukiewicz T.: Zagadnienia ochrony środowiska jako dziedzina tematyczna rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Rachunkowości nr 12, 1992.
 10. Kuzior A., Strojek M.: Co wiedzą księgowi o "zielonej" rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne RN SKwP, Warszawa 1995.
 11. Marszał E.: Propozycje rozwiązań w zakresie rachunkowości zasobów środowiska naturalnego. Zeszyty Teoretyczne RN SKwP, Warszawa 1999.
 12. Marcinkowska M.: Wpływ przedsiębiorstw na środowisko naturalne - co pokazać w systemie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne RN SKwP, Warszawa 1999.
 13. Moore D.: Position paper on accounting for environmental costs and liabilities. ISAR 1998 § 4.
 14. Nowak W.A.: Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa? "Rachunkowość" nr 2 / 2002.
 15. Rachunek kosztów. Pod red. K. Sawickiego. Wyd. FRRw, Warszawa 1997, t. II.
 16. Schalteegger S., Kempke S.: Ökocontrolling - überblick bisheriger Ansäzte. Zeitschrift für Betriebwirtschaft, 1996, No 2.
 17. Schaltegger S., Sturm A.: Eco-controlling: An Integrated Economic - Ecological Management Tool Köchling and Muller: Green Bussiness Opportunities. The Profit Potential, chester 19Pitman/Financial Times, London.
 18. Schaltegger S., Müller K., Hindrichscn H.: Corporate Environmental Accounting. J. WILEY & SONS, Chichester 96.
 19. Seidel E.: Ökologisches controlling. Betrieb wirtschaftlehre als Management- und Führungslehre. Poeschel, Stuttgard 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu