BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambrożuk Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ograniczenie długu, odpowiedzialności i wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
Beschränkung Der Schuld, Der Haftung und Der Schadenersätzhöhe im Beförderungsrecht
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 8, s. 7-21, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Dług, Odszkodowania, Prawo przewozowe
Debt, Compensation, Transport law
Uwagi
streszcz., Zsfg.
Abstrakt
Przepisy ustawy Prawo przewozowe, a także innych aktów prawnych regulujących umowę przewozu nie zawierają postanowień o ogólnym charakterze, odnoszących się do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Unormowane są poszczególne przypadki naprawienia wyrządzonych przez przewoźnika szkód, o których można powiedzieć, że - co do zasady - są z praktycznego punktu widzenia najczęściej występującymi konsekwencjami niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek. W tych sytuacjach wysokość odszkodowania limitowana jest w różny sposób. Przepisy dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania odwołują się do tak czy inaczej rozumianej "zwykłej" wartości przesyłki, wysokości przewoźnego (lub jego krotności), określonej w przepisach kwoty, deklaracji nadawcy lub też wysokości straty. Występują tu także inne odrębności w stosunku do ogólnych zasad ustalenia wysokości odszkodowania, które stawiają przewoźnika w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do innych dłużników. (fragment tekstu)

In der zivil Rechtswissenschafsteorie gibt es ein Unterschied zwischen der Schuld und der Haftung. Die Schuld ist von der Wille des Schuldners abhängig, die Haftung nicht. Sehr oft die Haftung, und die Schuld sind beschränkt. Die Autorin zeigt im Artikel, wie die Beschränkung der Schuld, der Haftung und der Schadenersätzhöhe im polnische Beförderungsgesetz aussieht. (Zusammenfasung)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czachórski W., Zobowiązania, zarys wykładu, Warszawa 2004.
 2. Dragun M., Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w  międzynarodowym prawie przewozowym, Toruń 1984.
 3. Dybowski T., w: System prawa cywilnego, t. III, cz. 1: Prawo zobowiązań - część ogólna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.
 4. Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i  spedycji, Kodeks cywilny, Prawo przewozowe. CMR, Gdańsk 2006.
 5. Grzybowski S., w: System prawa cywilnego, t. III, cz. 1: Prawo zobowiązań - część ogólna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.
 6. Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Poznań 1984.
 7. Młynarczyk J., Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika morskiego za utratę lub uszkodzenie jednostki towaru, "Technika, Gospodarka Morska" 1963, nr 12.
 8. Młynarczyk J., Ograniczona odpowiedzialność w k.m., "Technika Gospodarka Morska" 1968, nr 8-9.
 9. Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1971.
 10. Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2006.
 11. Rajski J., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 1968.
 12. Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
 13. Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu