BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz-Szkutnik Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Problemy starzenia rynku pracy - analiza statystyczno-demograficzna dla wybranych państw UE
Problems of Aging of the Labor Market - Statistical Analysis-Demographic for Selected EU Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 76, s. 103-115, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Proces starzenia się ludności, Starzenie się społeczeństw, Aktywność zawodowa ludności, Bezrobocie, Analiza statystyczna, Analiza demograficzna
Labour market, Process of people ageing, Ageing of the population, Activity rate of population, Unemployment, Statistical analysis, Demographic analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Estonia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Polska
Estonia, Lithuania, Latvia, Bulgaria, Romania, Poland
Abstrakt
W grupie osób w wieku produkcyjnym na szczególną uwagę zasługują osoby u schyłku kariery zawodowej, w wieku 50-64 lat, w literaturze przedmiotu nazywani pokoleniem 50+. Jest to specyficzna grupa pracowników, gdyż stanowią z reguły tzw. zaplecze zawodowe firmy, jako pracownicy o długoletnim doświadczeniu zawodowym, a z drugiej strony mogą stanowić swoiste obciążenie dla firm jako subpopulacja zagrożona największą absencją chorobową, niestabilnością zatrudnienia ze względu na możliwości korzystania ze świadczeń przedemerytalnych czy wreszcie najmniej skłonną do rozszerzania swoich dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i przez ten fakt nie zawsze pożądaną w przedsiębiorstwie. Jednocześnie jest to grupa pracowników w znacznym stopniu narażona na bezrobocie, przy czym w wielu przypadkach stan pozostawania bez pracy jest niezależny od pracownika, lecz wymuszony zmienną strukturą gospodarczą. Problemy rynku pracy i dynamika jego parametrów dla pokolenia 50+ wydaje się zdecydowanie najciekawsza wśród wielu analiz związanych z aktywnością zawodową. Niniejsza tematyka będzie zatem przedmiotem prezentowanego artykułu. Ze względu na fakt, że na kształt rynku pracy ma obecnie znaczny wpływ wstąpienie Polski wraz z grupą innych państw do Unii Europejskiej, co umożliwiło swobodny przepływ siły roboczej wewnątrz UE, analizy z zakresu zmienności rynku pracy będą obejmowały nie tylko Polskę, ale również inne państwa unijne. Ze względu na pewne tradycje i podobieństwa w funkcjonowaniu gospodarki wspólną analizą będą objęte następujące kraje: Estonia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia i Polska. Okres badań to lata 2000-2008, a bazę danych empirycznych zaczerpnięto z Eurostatu i urzędów statystycznych wymienionych państw. (fragment tekstu)

This paper will present the results of detailed analysis of the basic parameters characterizing the dynamics of the labor market or the economic activity rate, employment rate, unemployment rate and long-term unemployment rate of workers aged 50-64 years for groups of countries newly joining the European Union. The analysis covers the next design trend function of these parameters is also an estimate of their value over the coming years designated several independent methods. A separate part of the development of an assessment of the impact parameters characterizing the labor market for basic economic and social processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu