BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielniak Tadeusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych
Opportunities and Barriers of Fossil - Fired Power Plants Deployment
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 23-33, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka paliwowo-energetyczna, Technologia, Polityka energetyczna
Fuel and energetic economy, Technology, Energy policy
Uwagi
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane), W niniejszej publikacji zostały wykorzystane wyniki uzyskane w badaniach współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Strategiczny Program Badawczy -Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z upowszechnieniem technologii paliw kopalnych w bliskiej i dalszej perspektywie czasu. Wskazano na główne przyczyny zmniejszenia dynamiki wprowadzania nowych technologii, skutkujące opóźnieniami inwestycyjnymi zarówno w UE jak i w Polsce. Szerzej przedstawiono potencjał aplikacyjny dla technologii węglowych i gazowych. Zwrócono uwagę, że dalszy rozwój bloku kondensacyjnego jest uwarunkowany wzrostem jego efektywności termodynamicznej i ekonomicznej oraz poprawą elastyczności cieplnej i charakterystyk przy zmiennym obciążeniu. W przypadku technologii gazowych barierą prognozowanego ich upowszechnienia w UE i w skali globu może okazać się duża niestabilność cen gazu. (abstrakt oryginalny)

Analysis of technical and economic parameters of a classic condensing coal power plant and other coal technologies (for example integrated gasification combined cycles) indicates that they are and they will be important for the energy security of many countries, particularly for Poland. Additional in Poland new investment are justified by the age of working installations, and the resulting necessity for the withdrawal of units with low environmental and economic standards. There are many reasons for which reduce the dynamics of the introduction of new technologies, leading to the difference between the best available technologies and technologies which are in use. Introduction of natural gas technology to the Polish electricity generation sector is a necessity. Autonomous systems can serve an important regulatory role. Gas and steam cycles with high flexibility next to reduce carbon dioxide emissions may also fulfill regulatory functions. Gas turbines can also provide the basis for the construction of accumulation installations. The main barrier may be instability in the gaseous fuel market, related with increased interest in this class of technology in many parts of the globe. Reasonable speed up of the transformation of the energy system requires a continuous expansion of knowledge in society. Only in this way the emergence of hostility toward one class technology and overestimate the role of others can be avoided. It is a task not only for the entire education system but also politicians and economic activists. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CHMIELNIAK T., 2011 - Węglowy blok kondensacyjny - możliwości rozwoju. Wydawnictwo okolicznościowe Politechniki Śląskiej z. 27, Gliwice.
 2. COSTELLA J.P. - Climate Gate Analysis; www.scienceandpublicpolicy.org
 3. CHMIELNIAK T., 2010 - Ocena sytuacji w energetyce światowej (Analiza sytuacji w zakresie zużycia pierwotnych źródeł energii, produkcji elektryczności, analizy scenariuszy prognozowanych struktur technologicznych uwzględniających różne opcje ograniczenia emisji dwutlenku węgla). Opracowanie cząstkowe w etapie 17.IV.2.1.1 Projektu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, zad.1.: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero- emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, Gliwice.
 4. Dane VGB, 2011.
 5. CHMIELNIAK T., 2011 - Kilka słów o dylematach rozwoju technologii energetycznych. Wystąpienie na uroczystości nadania dr h.c. Pol. Śląskiej prof. T. Chmielniakowi w dniu 23.05.2011.
 6. BLYTH W., 2010 -The Economics of Transition in the Power Sector. IEA Information Paper.
 7. ALTMANN H., LINGREN G., BURCHARD U., 2011 -Vattenfall's CCS Strategy.VGB PowerTech 6.
 8. CHMIELNIAK T., ŁUKOWICZ H., 2010 - Zasadność budowy zespołów turbin gazowych w  Polsce - aspekty techniczne i ekologiczne. Materiały Sympozjum Ewolucja Polskiej Energetyki - rozwój - standardy - wyzwania, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 24-26 listopada, Szczyrk.
 9. CHMIELNIAK T., ŁUKOWICZ H., KOCHANIEWICZ A., 2008 - Kierunki wzrostu sprawności współczesnych bloków energetycznych. Rynek Energii 6(79).
 10. CHMIELNIAK T., ŁUKOWICZ H., 2007 - Wybór parametrów obiegu dla polskiego nadkrytycznego bloku węglowego. Materiały I Konferencji N -T Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, październik 2007.
 11. THEIS K.A., 2005 -Kurzbericht uber die Tatigkeit derVGBPowerTech 2004/2005, Power-Tech 9.
 12. ŁUKOWICZ H. MRONCZ M., 2010 - Odzysk ciepła ze paliw. [W:] Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Red. T. Chmielniak, A. Ziebik. Wyd. Pol. Śląskiej. Gliwice.
 13. PRONOBIS M., 2002 - Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa.
 14. KRUCZEK H. - Poprawa sprawności bloku siłownianego poprzez wykorzystanie ciepła oparów z suszenia węgla brunatnego. Materiały zamieszczone w Internecie http://www.klaster energia.wroc.pl/storage/File/download/case_turow.pdf
 15. ŁUKOWICZ H, CHMIELNIAK T., KOCHANIEWICZ A., MRONCZ M., 2011 - An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal. Rynek Energii 1(92), s. 157.
 16. BAUER F., TSCHAFFON H., HOURFAR D., 2008 - Role of 700oC Technology for the Carbon - low Power Supply, VGB PowerTech 4.
 17. CHMIELNIAK T.J., CHMIELNIAK T., 2001 - Sposoby ograniczenia emisji CO2 z procesów energetycznego przetwórstwa paliw kopalnych. Mat. III Konf. Dostosowanie Energetyki do Standardów Europejskich w zakresie Techniki i Ekologii, Gliwice, Katowice, s. 25-38.
 18. CHMIELNIAK T., 2009 - Turbiny gazowe. Kierunki rozwoju. [W:] Strategie rozwojowe w  zakresie maszyn i urządzeń energetycznych. Red. T. Chmielniak. Wyd. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Gliwice.
 19. SHELLEY S., 2008 - Buying a Gas Turbine No Quick Pick. Turbomachinery International. January/February 2008.
 20. How the Energy Sektor Can Deliver on a Climate Agreement in Copenhagen. OECD/IEA 2009.
 21. CHMIELNIAK T., 2011 - Rola różnych rodzajów technologii w osiągnięciu celów emisyjnych w perspektywie do 2050. Rynek Energii 1(92).
 22. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 23. Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN (Red. T. Chmielniak, M. Pawlik, J. Malko, J. Lewandowski). Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2010.
 24. Energy and CO2 Emmisions of Poland. IEA working paper Paris 2010.
 25. MALKO J., 2011 - Model POLES - ocena transformacji energetyki XXI wieku. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1.
 26. KAMIŃSKI J., 2011 - Konsolidacja sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce: wyniki analizy wskaźnikowej. Polityka Energetyczna t. 14, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu