BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałowski Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowe paradygmaty planowania strategicznego w przedsiębiorstwach
New Paradigms of Strategic Planning in Enterprises
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015, nr 1, s. 57-63, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Organizacja i zarządzanie, Przedsiębiorstwo
Strategic planning, Organisation and management, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika zmian w otoczeniu powoduje zwiększenie oczekiwań wobec efektywności narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem. Dotychczas stosowane metody przestają być skuteczne, co podważa ich przydatność, prowadząc do całkowitego ich odrzucenia. Dotyczy to szczególnie planowania strategicznego, które wcześniej gwarantowało długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa. W artykule został przedstawiony nowy paradygmat modelu planowania strategicznego, który zdaniem autora może być fundamentem budowy przewagi konkurencyjnej nawet w tak turbulentnych warunkach. Potwierdzają to badania ankietowe, przeprowadzone przez autora wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, w których planowanie strategiczne wciąż jest skutecznym narzędziem zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Dynamics of changes in the environment increases the expectations of bigger effectiveness of the tools for the organization management. Until now commonly used tools cease to be effective, what undermines their usefulness, leading to their complete rejection. This concern in particular to strategic planning, which earlier guaranteed the long-term development of the organization. A new paradigm of strategic planning model presented in this article still may be the groundwork to build a competitive advantage, even in such turbulent conditions, according to the author. The above statement approves his surveys among both Polish and foreign companies, in which strategic planning is still an effective tool for business management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barabasz A., Bełz G., (red.), [2012], Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Berliński L. [2009], Modelowanie strategii biznesu, Toruń, Wyd. Dom Organizatora.
 3. Bower J. L., Gilbert C. G. [2008], Jak codzienne decyzje menedżerów wspierają lub niszczą strategię firmy, "Harvard Business Review Polska", październik.
 4. Cunningham J., Harney B. [2012], Strategy & strategists, Oxford, Oxford Uniwersity Press.
 5. Elkin P. M. [2007], Planowanie i strategie biznesowe, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Polska.
 6. Huff A. S., Floyd S. W., Sherman H. D., Terjesen S.[2001], Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Polska.
 7. Klasik A., (red.), [1993], Planowanie strategiczne, Warszawa, PWE.
 8. Krupski R., (red.), [2014], Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Wałbrzych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27.
 9. Krzakiewicz K., (red.), [2008], Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Poznań, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 10. Makowski W., Wodnicki A. [2008], Krótkookresowe korzyści dominują nad planowaniem strategicznym, "Harvard Business Review Polska", październik.
 11. Mankins M. C., Steele R. [2007], Przestań planować, zacznij decydować, "Harvard Business Review Polska", lipiec/sierpień.
 12. Moore G. A. [2008], Aby osiągnąć sukces w perspektywie długookresowej skoncentruj się na celach średniookresowych, "Harvard Business Review Polska", marzec.
 13. Romanowska M. [2009], Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu