BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Artur (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Stec Sławomir (Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle)
Tytuł
Zmiany w sektorze przetwórstwa żywca wieprzowego w województwie podkarpackim w latach 2005-2010
Changes in the Processing of Pork in Podkarpackie Province in the Years 2005-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 278-282, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mięsny, Mięso wieprzowe, Procesy dostosowawcze do wymagań UE
Meat industry, Pork meat, Demand adjustment process
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstrakt
Dokonano analizy sektora przetwórstwa żywca wieprzowego na Podkarpaciu w latach 2005-2010. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w mocach wytwórczych zakładów mięsnych. Ponadto zaprezentowano proces dostosowywania zakładów mięsnych do wymagań jakościowych. Stwierdzono, że w latach 2005-2010 w województwie podkarpackim zmniejszyła się liczba zakładów mięsnych przetwarzających żywiec wieprzowy. Jednocześnie spadła łączna wartość mocy wytwórczych sektora w odniesieniu do każdego z uprawnień. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the changes in the amount and structure of pork processing sector in Podkarpackie province from 2005 to 2010. In the structure analysis were taken into account: types of permissions possessed by pork processing plants, planned production capacity and the degree of EU legislation implementation. The information used in this elaboration were taken from SPIWET program, which is used by the Regional Veterinary Inspections since mid-2001. It was found that in 2005-2010 in Podkarpackie province decreased the number of meat processing plants engaged in pork processing. At the same time decreased the total value of the sector's production capacity for each of the rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Stępień S. 2007: Powiązania przemysłu mięsnego z produkcją żywca wieprzowego w Wielkopolsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 3, s. 184.
  2. Szwacka-Mokrzycka J. 2010: Wpływ systemu zarządzania jakością na budowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 3, s. 234
  3. Szymańska E. 2011: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 80-93.
  4. Świetlik K. 2012: Popyt na żywność - zmiany poziomu i struktury, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, nr 3, s. 6-10.
  5. Walenia A. 2008: Czynniki warunkujące konkurencyjność rolnictwa Podkarpacia w procesie integracji ze Wspólnotą Europejską, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy rolnictwa światowego, t. 4 (XIX), Warszawa, s. 445-446.
  6. www.krosno.pl, dostęp 13.03.2013.
  7. www.stat.gov.pl, dostęp 14.08.2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu