BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Andrzej Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego - pomoc czy życzenie?
Strategies for Regional and Local Development - a Help or a Request?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 308-312, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny
Development strategy, Local development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę, cele i rodzaje strategii regionalnych i lokalnych oraz strategii regionalnych i lokalnych jako pomocy lub jako życzenie. Celem pracy było wskazanie, że strategie regionalne i lokalne stają się pomocne w porządkowaniu rozwoju i funkcjonowania danego obszaru, gdy są dobrze przygotowane, mają zapewnione środki realizacji i akceptację interesariuszy. Wyniki badań potwierdziły założenia badawcze. (abstrakt oryginalny)

In article were discussed the following problems: essence, aims and types of regional and local strategies, regional and local strategies as a help or as a re quest. The aim of this article was an indication that regional and local strategies are helpful in sorting out the development and operation of the area, they are well prepared, have assured means of implementation and acceptance of stakeholders, and otherwise become available, the strategy will solve and organize the development of the area. The results confirmed the hypothesis that local and regional strategies are not always help, but only as a request. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 219-236.
 2. Kożuch B. 2004: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyczne w polskich organizacjach, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, s. 207-222.
 3. Lokalna strategia rozwoju dla obszaru gmin: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów na lata 2009-2015. 2008: Potworów.
 4. Lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg". 2008: Bałtów.
 5. Pilewicz T. 2012: Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3, s. 27-35.
 6. Strategia gminy Racławice 2009-2015. 2009a: Urząd Gminy Racławice.
 7. Strategia rozwoju gminy Tarnowo-Podgórne. 2009b: Urząd Gminy Tarnowo-Podgórne.
 8. Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. 2012: Urząd Gminy m. Opole.
 9. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. 2011: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 13-141.
 10. Wiatrak A.P. 2011: Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, s. 25-76, 123-140.
 11. www.dolinazielawy.pl, dostęp 22.08.2013.
 12. www.juraparkbaltow.pl, dostęp 12.08.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu