BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyczek Sławomir
Tytuł
Wpływ nowoczesnych kanałów dystrybucji na zachowania konsumentów na rynku usług finansowych
The Impact of Modern Distribution Channels on Consumer Behaviors in the Financial Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 75-92, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Rynek usług finansowych, Usługi finansowe, Zachowania konsumenta, Konsument, Kanały dystrybucji
Financial services market, Financial services, Consumer behaviour, Consumer, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu nowoczesnych kanałów dystrybucji na zachowania konsumentów na rynku usług finansowych. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że polscy konsumenci są tradycjonalistami w zakresie wyboru miejsca nabywania, a następnie korzystania z poszczególnych usług finansowych. Nadal najbardziej popularne pozostają tradycyjne kanały dystrybucji, rzadko natomiast Internet czy inne, nowoczesne kanały. Konsumenci postrzegają nowoczesne kanały dystrybucji usług finansowych raczej jako komplementarne niż substytucyjne względem tradycyjnych placówek. Zatem z punktu widzenia instytucji finansowych wykorzystanie Internetu czy też innych kanałów elektronicznych jako kanałów dystrybucji powinno się stać elementem działań o charakterze raczej defensywnym niż ofensywnym. (abstrakt oryginalny)

The paper undertakes to identify the impact of modern distribution channels on consumer behaviors in the financial services market. Research shows that Polish customers are conservative in terms of buying at specific outlets and using particular financial services. As a result, conventional distribution channels continue to be more popular than the Internet and other electronic media. When it comes to buying financial services, consumers tend to perceive modern distribution channels as complementary with regard to traditional ones. This indicates that financial institutions should employ defensive rather than offensive policies in promoting electronic distribution channels among their customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ehrenberg A.S.C., Goodhardt G.J., The double jeopardy effect for UK daily papers, London Business School, CmaC Working Paper, London 1988.
 2. Garczyński D., Możliwości rozwoju bankowości mobilnej oraz systemów mikropłatności w warunkach polskich, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 3. Gefen D., Straub D., Managing User Trust in B2C e Services, "E-Service Journal" 2003, Bloomington, vol. 2, issue 2.
 4. Grandys A.J., Usługi finansowe w rzeczywistości wirtualnej, "Bank" 1999, nr 9.
 5. Harrison T., Financial services marketing, Prentice Hall, Hampshire 2000.
 6. Kalkman J.B., Peters M., Banking electrons, "The McKinsey Quarterly" 2002, no. 1.
 7. Keng Kau A., Ehrenberg A.S.C., Paterns of Store-choice, "Journal of Marketing Research" 1984, no. 21.
 8. Kędzior Z., Karcz K., Modele zachowań gospodarstw domowych przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE, Katowice 1998.
 9. Marketing bankowy - doświadczenia i perspektywy, red. R. Milic-Czerniak, B. Dobiegała-Korona, WSZiM, Warszawa 2003.
 10. Smyczek S., Modele zachowań finansowych konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 11. Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004.
 12. Uncles M.D., Ehrenberg A.S.C., Aviation fuel contracts in Europe, "International Journal of Research in Marketing" 1990, vol. 2, no. 6.
 13. Yousafzai S.Y., Pallister J.G., Foxal G.R., A proposed model of e-trust for electronic banking, "Technovation" 2003, isssue 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu