BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Marzena
Tytuł
Czas realizacji zamówienia z perspektywy strategicznych decyzji w punkcie rozdziału łańcucha dostaw
Lead Time from the Perspective of Strategic Decisions at the Point of Distribution of a Supply Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 113-124, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka, Realizacja zamówień, Strategia logistyczna, Strategie dystrybucji, Obsługa klienta, Logistyczna obsługa klienta, Oczekiwania klientów
Supply chain, Logistics, Order processing, Logistic strategies, Distribution strategies, Customer service, Logistics customer service, Customer expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie, realizacja i ocena więzi międzyorganizacyjnych są punktem wyjścia do usprawniania pojedynczych procesów i całych łańcuchów dostaw. Strategia obsługi opierająca się na elastyczności i czasie realizacji zamówienia wymaga odpowiednich rozwiązań logistycznych w całym łańcuchu dostaw. Czas w logistycznej obsłudze klienta odnosi się przede wszystkim do okresu trwania cyklu realizacji zamówienia. Przyjmuje się, że klienci oczekują jak najkrótszego czasu dostawy, a firmy, budując określone relacje z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw, starają się spełnić oczekiwania klientów. (abstrakt oryginalny)

The creation, maintenance and evaluation of inter-organizational relations is the starting point for the improvement of single processes as well as of entire supply chains. Customer service strategy based on flexibility and short order processing times involves highly efficient logistics throughout the supply chain. In the case of logistics customer service, time pertains primarily to the length of the order processing cycle. Flexibility within a logistics system, on other hand, responds to the requirement that contemporary companies be able to quickly and effectively adjust to the fluctuations of demand and adapt their products to the expectations of the market. It is assumed that customers expect the shortest possible delivery times, therefore businesses, in building their relations with other participants in a supply chain, make every effort to satisfy the expectations of their clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Campuzano F., Mcdonnell L.R., Reducing the ¡mpast of Demand Process Variability within a Multi-Echelon Supply Chain, "The Icfai Journal of Supply Chain Management" 2008, vol. V, no. 2.
  3. Gołembska E., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
  4. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
  5. Pfohl H.CH., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Instytutu i Magazynowania, Poznań 2001.
  6. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  7. Rittgen P., A Contract-Based Architecture for Business Networks, "International Journal of Electronic Commerce" 2008, Summer, vol. 12, no. 4.
  8. Stank T., Kelner S., Daugherty P., Supply chain collaboration and logistical service performance, "Journal of Business Logistics" 2001, vol. 22, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu