BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moni Vlastimil (Brown Coal Research Institute j. s. c.), Klouda Petr (Brown Coal Research Institute j. s. c.)
Tytuł
Evaluation of Brown Coal Spontaneous Combustion and Sources Genesis Prognoses
Ocena samozapłonu wegla brunatnego i prognozowanie źródeł jego powstania
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 4(16), s. 172-178, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Monitoring, Wydobycie węgla, Prognozowanie, Bezpieczeństwo
Mining sector, Monitoring, Coal mining, Forecasting, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podsumowanie informacji na temat rozwiązania części problemu badawczego dotyczącego prognozowania źródeł powstawania samozapłonu pokładów węgla brunatnego, jako część projektu TA01020351 - Program ALFA. Autorzy stopniowo opisują wyniki długoterminowych pomiarów przeprowadzonych na wybranych hałdach węgla brunatnego realizowanych od 2011 do 2013 roku. Uwaga została poświęcona charakterystyce kluczowych parametrów. Parametry te wpływają na genezę zapłonu. Drugim problemem jest porównanie wyników obrazowania termicznego z wynikami badań laboratoryjnych próbek gazu i węgla pobieranych in situ, z wpływem warunków atmosferycznych (nasłonecznienia, napowietrzania, opadami, zmiany ciśnienia atmosferycznego, itp.), wpływem rozkładu masy węgla, czynnikami fizycznymi i chemicznymi oraz innymi czynnikami niepowodzenia procesu samozapłonu węgla brunatnego. (abstrakt oryginalny)

This article presents summarizing information about the solution of partial part of research problem of prognoses of deposited brown coal spontaneous combustion sources genesis as a part of project TA01020351 - program ALFA. We will gradually describe the results of long term measurements carried out on selected brown coal heaps realized from 2011 to 2013. The attention is devoted to characterization of key parameters. These parameters influence the genesis of combustion. The second problem is the comparison of results of thermal imaging with laboratory results of gas and coal samples sampled in situ, with the influence of atmospheric conditions (insolation, aeration, rainfall, atmospheric pressure changes etc.), with influence of coal mass degradation, physical and chemical factors and another failure factors to brown coal spontaneous combustion processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. V. Moni. a kol. Výzkum možnosti predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv (Rešeršní studie dosavadních poznatků a zkušenosti), Most: VUHU, 2011.
  2. F. Helebrant, V. Moni, M. Hudeczek, P. Urban. Technická diagnostika a spolehlivost - V. Termografie. Ostrava: VŠB-TU, 2008, p. 72.
  3. A. Adamus. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 63.
  4. B. Taraba. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, p. 112.
  5. B. Taraba. Reversible and irreversible interaction of oxygen with coal using pulse flowcalorimetry, Fuel 69, 1990, p. 1191.
  6. V. Moni. "Problematiky zvyšování bezpečnosti připrovozování hnědouhelných skládek". Technická diagnostika, z. 1, 2013.
  7. B. Taraba, V. Moni, R. Zíma. "Calorimetric study of basic parameters affecting oxidation of brown coal," in Proc. International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM, 2013, pp. 273-280.
  8. V. Moni, B. Taraba. "Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědého uhlí." Zpravodaj Hnědé uhlí, no. 2, pp. 17-24, 2013.
  9. V. Moni. "Dlouhodobá komplexní měření na hnědouhelné skládce." Zpravodaj Hnědé uhlí, no. 3, pp. 10-15, 2013.
  10. V. Moni, P. Klouda. "Complex long time measurements carried out on lignite heap on Sokolovské uhelné a.s.." Management Systems in Production Engineering, no 9, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-06-04-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu