BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarnapowicz Dariusz (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
Quality of Supply Guaranteed in Systems of Shore Supply Connection of Ships Mooring in a Port
Jakość zasilania gwarantowanego w systemach podłączenia zasilania statków z lądu cumujących w porcie
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 4(16), s. 179-183, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Racjonalne zużycie energii, Emisja zanieczyszczeń, Porty morskie, Organizacja portów morskich, Bezpieczeństwo, Transport morski
Electric power, Rational use of energy, Pollution emission, Seaports, Organization of seaports, Security, Sea transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zwiększony transport morski, przy ciągle rosnącym zapotrzebowaniu przez statki na energię elektryczną oznacza większą emisję zanieczyszczeń generowanych przez statki do atmosfery. W celu wyłączenia autonomicznych zespołów prądotwórczych, które są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza przez statki cumujące w porcie jest podłączenie statku do elektroenergetycznej sieci lądowej. Jakość energii elektrycznej dostarczanej z lądu ma ogromne znaczenie związane z bezpieczeństwem pracy systemów okrętowych i ekonomicznym funkcjonowaniem statku. Stosowane coraz powszechniej na statkach skomplikowane komputerowe systemy sterowania są bardzo wrażliwe na zaburzenia i wymagają zasilania o bardzo wysokiej jakości. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące jakości energii elektrycznej dostarczanej na statek z sieci lądowej oraz wybrane sposoby jej poprawy. (abstrakt oryginalny)

Increased sea transport with a constantly growing demand by ships for electric power means higher emission of pollutions generated by ships to the atmosphere.To turn off automatic generator sets which are the main source of air pollution emissions by ships mooring in the port a ship has to be connected to the power land network. Quality of electric power supplied from the land is of a great importance connected with security of the work of naval systems and economical ship functioning. Complicated computer steering systems more and more frequently used on ships are very sensitive to disturbances and require energy supply of a very high quality. In this article basic information about quality of electric power supplied to the ship from the land network and chosen ways of its improvement are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Tarnapowicz, T. Borkowski, G. Nicewicz. "Ships moored in the port with threat to the natural environment." Management Systems in Production Engineering, no. 2, 2012.
  2. D. Tarnapowicz. "An alternative power supply: the use of ships in port as an environmentally friendly solution." Management Systems in Production Engineering, no. 3, 2011.
  3. International Electrotechnical Commission, IEC/ISO/IEEE 80005-1 pt.: INTERNATIONAL STANDARD Utility connections in port - Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems - General requirements Edition 1.0 2012-07.
  4. Z. Hanzelka. "Jakość Energii Elektrycznej." Elektroinstalator, no. 9, 2001.
  5. European Commission: Amended proposal for a European Parlament and Council Directive concerning common rules for the internal market in electricity. Official Journal of European Communities, no. C 123, 4.5.94.
  6. J. Mindykowski, T. Tarasiuk. "Jakość energii elektrycznej a ekonomiczna eksploatacja okrętowych systemów technicznych." Jakość energii elektrycznej, Tom IV, Zeszyt 2, 1998.
  7. L. S. Czarnecki Instantaneous Reactive Power p-q Theory and Power Properties of Three-Phase Systems". IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 21, no. 1, Jan. 2006, pp. 362-367.
  8. H. Akagi. et al.: Generalized theory of instantaneous reactive power in three-phase circuits. Conf. Rec. IPEC' 83, Tokyo, 1993, pp.1375-1386.
  9. R. Park. "Two reaction theory of synchronous machines, AIEE Transactions", vol. 48, pp. 716-730, 1929.
  10. H. Kim, F. Blaabjerg, B. Back-Jensen "Instentaneous power compensation in three - phase systems using p-q-r theory." Power Electronics, vol. 17, no 5, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-07-04-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu