BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Michal (Slovak Agricultural University in Nitra), Alló Štefan (Slovak Agricultural University in Nitra), Kročko Vladimír (Slovak Agricultural University in Nitra)
Tytuł
Resistance Test of Deposited Aluminium Layer on Parabolic Parts of Vehicle Headlight
Badanie odporności warstwy aluminium na parabolicznej części reflektorów pojazdu
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 4(16), s. 187-189, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Motoryzacja, Przemysł motoryzacyjny, Jakość produktów przemysłowych, Badania właściwości fizycznych
Motorization, Automotive industry, Quality of industrial products, Physical properties research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy udokumentowano podstawowe pomiary jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Na podstawie doświadczeń, zweryfikowano odporność odbijającej warstwy aluminium, w 100% wilgotności i w podwyższonej temperaturze. Symulowano żywotność reflektorów w pojeździe. Celem tego testu było wykazanie, że warstwa odbijająca aluminium jest w stanie oprzeć się tym warunkom bez zmiany struktury. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian, będzie potrzebna zmiana procesu produkcyjnego. (abstrakt oryginalny)

This paper documents a basic quality measurement in an automotive light industry. The experiment is based on a verification of reflective aluminium layer resistance against 100% humidity and higher temperature. This simulates the life-time of a headlight on vehicle. The goal of this test is to prove that the reflective aluminium layer is able to resist to this environment without any changes in its structure. If any change occurs, the modification of production process will be needed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Čičo, M. Kotus, M. Bujna. Údržba a oprava strojov: učebné skriptá. Nitra: SPU, 2013, p. 146.
  2. V. Kraus. Povrchy a jejich úpravy. Západočeská univerzita, 2000, p. 216.
  3. P. Novák. "Koroze kovu," in Konzervování a restaurování kovu. TM Brno: AMG ČR, 2001. kap.3, 136-198.
  4. LPH s.r.o. Internet: http://www.lph.sk, 2010.
  5. P. Palček, B. Hadzima, M. Chalupová. Materiálové charakteristiky. Žilina: EDIS ŽU, 2004, p. 163.
  6. P. Palček, B. Hadzima, M. Chalupová. Experimentálne metódy v materiálovom inžinierstve. Štruktúrna analýza matriálov. Žilina: EDIS ŽU, 2008, p. 116.
  7. STN ISO 8044:2002 Korózia kovov a zliatin. Základné termíny a definície.
  8. STN EN ISO 6270-2:2005 Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti.
  9. V. Švač, J. Kováč. "Korózia kovov a protikorózna ochrana." Elektronické časopisy, č.15, 218-211, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-09-04-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu