BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignatowski Grzegorz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Dylematy dotyczące zatrudnienia w perspektywie firmy rodzinnej
Dilemmas on Employment in the Perspective of a Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 181-192, bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zatrudnienie, Patologie społeczne
Family-owned business, Employment, Social pathologies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od ponad dwudziestu lat uczestniczymy w długim procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zmiany dokonują się na wszystkich poziomach - zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Od tego, na ile i w jakim zakresie ów proces przyniesie pozytywne skutki, uzależnione są nasze sukcesy w działalności gospodarczej i życiu społecznym. Na drodze do zbudowania pozytywnej przestrzeni, w której ludzie poczują się w pełni odpowiedzialni za rozwój konkurencyjnej gospodarki, pozyskiwanie nowych miejsc pracy i przejrzyste zasady życia społecznego, stoi ciągle wiele patologii. W skrócie wymieńmy przykładowo korupcję, stale wysoki brak zaufania między ludźmi i niejasne sposoby zatrudnienia pracowników. Wspomniane problemy należą nie tylko do zagadnień z dziedziny prawa, lecz także etyki, psychologii, socjologii, pedagogiki, a nawet historii. (fragment tekstu)

For more than twenty years we have been witnessing transformation processes in the economy of our country. Family businesses, which are mainly small and medium-sized businesses, are playing a greater and greater role. On the way to more rapid changes we encounter many shortcomings such as corruption and nepotism. The last mentioned word has a completely different meaning in the perspective of a family business as one of priorities of such a business is an attempt to keep it in the hands of the family members. Thus, the development of careers in such businesses should involve improving qualifications of the family members because in the future they will become the owners of these businesses. This phenomenon should be called 'familism', rather than 'nepotism'. Moreover, trust is the most essential factor for a development of every business. It turns out that Polish people trust their family members most. Since supporting family members in family businesses is an important feature, it should be seen as a positive phenomenon in the long process of transformation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cybulska A. (2012), Zaufanie społeczne, CBOS, Warszawa [online], http://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF, dostęp: 17 lutego 2014 r.
 2. Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R. (2005), Słownik synonimów, Świat Książki, Warszawa.
 3. Fisher C.D. (2005), Nepotism policies [w:] C.L. Cooper (red.), The Blackwell Encyclopedia of Management, vol. 5, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 4. Ignatowski G. (2013), Kształtowanie zaufania w rodzinie podstawą życia społecznego i zawodowego, "Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy", z. 3, nr 3.
 5. Kaczorowski B. (red.) (2003), hasło 'nepotyzm' [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 18, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Koniuszewska E. (2009), Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Kopaliński W. (1999), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Muza S.A., Warszawa.
 8. Kubiak A. (2007), Nepotyzm i protekcja w firmach i instytucjach regionu łódzkiego [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kulesza M., Niziołek M. (2010), Etyka służby publicznej, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Nicholson N. (2005), Family Firms [w:] C.L. Cooper (red.), The Blackwell Encyclopedia of Management, vol. 11, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 11. O'Connell J. (2006), Nepotism [w:] C.L. Cooper (red.), The Blackwell Encyclopedia of Management, vol. 6, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 12. Pieszczachowicz J. (red.) (2002) hasło 'nepotyzm' [w:] Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 8, Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa.
 13. Pietkiewicz A. (red.) (1903), hasło 'nepotyzm' [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna, Drukarnia Aleksandra Tadeusza Jezierskiego, Warszawa.
 14. Rathus S.A. (2004), Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk.
 15. Rosicki R. (2012), Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie, "Przegląd Politologiczny", z. 17, nr 2.
 16. Sejm (2008), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20082231458&type=1 [21.11.2008].
 17. Sidor-Rządkowska M. (2004), Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Steier L.P. (2005), Executive Succession in Entrepreneurial Business [w:] C.L. Cooper (red.), The Blackwell Encyclopedia of Management, vol. 3, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 19. Strelau J., Doliński D. (2010), Psychologia akademicka, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 20. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Sułkowski Ł, Safin K. (2005), Problematyka przedsiębiorstw rodzinnych [w:] Ł. Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości rodzinnych w Polsce, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 22. Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 23. Sułkowski Ł. (2008), Definicja pojęcia firmy rodzinnej [w:] A. Kowalewska (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 24. Sułkowski Ł. (2011), Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", z. 12, nr 6.
 25. Wojcieszke B. (2012), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 26. Wypych-Dobkowska (2010), Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki", z. 5, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu