BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mutrynowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rynek samochodów osobowych w Polsce
The Passenger Car Market in Poland
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015, nr 1, s. 91-101, tabl., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek samochodowy, Regulacje prawne, Import, Podatek akcyzowy
Car market, Legal regulations, Import, Excise tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zmiany, jakie zaszły na rynku samochodów osobowych w Polsce wskutek deregulacji związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Autor dokonał analizy przyczyn wzrostu liczebności parku samochodowego w Polsce, w aspekcie przestrzennym i popytu konsumpcyjnego polskich gospodarstw domowych, zmian na rynku pierwotnym i wtórnym. Pokazał też, jak regulacje podatkowe zmieniły strukturę wiekową parku samochodowego na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the changes that have taken place in the passenger car market in Poland, as a result of deregulation associated with the Polish access to the European Union. The author has analyzed the causes for the vehicle fleet in Poland increased dimensions, in terms of spatial and consumer demand of Polish households, the changes in the primary and secondary markets. Furthermore showed how the fiscal regul ations have changed the age structure of the automotive park on the Polish market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ACEA [2013], The Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015, The European Automobile Manufacturers' Association.
 2. CBOS [1997], Polacy i samochody: Komunikat z badań, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej.
 3. CBOS [2011], Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej.
 4. Engers M., Hartman M., Stern S. [2009], Annual miles drive used car prices, "Journal of Applied Econometrics".
 5. Dewatripont M., Rochet J., Tirole J. [2010], Balancing the Banks: Global Lessons from the Financial Crisis, Princeton, Priceton University Press.
 6. Mosiej G. [2008], Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 7. Niemyski W. [2007], Determinanty popytu na używane samochody osobowe nabywane w obrocie wewnątrzwspólnotowym po 1 maja 2004, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Leszczyńska M. [2013], Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Uniwersytet Rzeszowski.
 9. Piotrowski J. [2007], Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie akcyzy na używane samochody w Polsce, "Wspólnoty Europejskie", nr 1.
 10. PZPM [2014], Raport branży motoryzacyjnej 2014, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
 11. Sosvilla-Rivero S., Gil-Pareja S. [2012]Convergence in car prices among European countries", "Applied Economics. Taylor & Francis Journals", vol. 44, No. 25.
 12. Świetlik K. [2004], Determinanty popytu gospodarstw domowych na samochody osobowe, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska.
 13. Świetlik K. [2007], Model popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce przy oddziaływaniu rynku wtórnego, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska.
 14. Wrzosek W. [2002], Funkcjonowanie rynku, Warszawa, PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu