BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusek Mirosław
Tytuł
Rola dostawców w procesie rozwoju nowego produktu
The Involvement of Suppliers in the New Product Development Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 135-144, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Produkt, Rozwój produktu, Łańcuch dostaw, Relacje dostawca-odbiorca, Współpraca z producentem
Product, Product development, Supply chain, Supplier-recipient relations, Cooperation with manufacturer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez ostatnie trzy dekady badano wiele aspektów wdrożenia innowacji do praktyki przemysłowej, podkreślając ich znaczenie dla rozwoju organizacji. Jednym z takich ważnych tematów w obszarze rozwoju nowego produktu jest współpraca dostawcy z wytwórcą. W artykule przeprowadzono analizę literatury z zakresu obszarów współpracy dostawców z producentami w ramach rozwoju nowego produktu, stawianych celów przy takiej współpracy oraz źródeł potencjalnych problemów pojawiających się na styku dostawca - producent. (abstrakt oryginalny)

Over the last three decades, a lot of research has addressed the different aspects of implementing innovations and emphasized their significance for organizational development. An important emerging theme concerns the involvement of suppliers in the new product development process. The author analyzes previous studies on supplier-manufacturer collaboration, with a focus on identifying the areas for most effective cooperation and the potential problems that might arise between the supplier and the manufacturer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Birou L.M., Fawcett S.E., Supplier involvement in integrated product development: a comparison of US and European practices, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1994, 24(5), 4-14.
 2. Bonaccorsi A., Lipparini A., Strategic partnerships in new product development: an Italian case study, "Journal of Product Innovation Management" 1994, 11(1), 134-145.
 3. Burt D.N., Soukup W.R., Purchasing's role in new product development, "Harvard Business Review" 1985, 63, 90-97.
 4. Clark K.B., Project scope and project performance: the effects of parts strategy and supplier involvement on product development, "Management Science" 1989, 35(10), 1247-1263.
 5. Dyer J.H., Does governance matter? Keiretsu alliances and asset specificity as sources of Japanese competitive advantage, "Organisation Science" 1996, 7(6), 649-666.
 6. Hartley J.L., Zirger B.J., Kamath R.R., Managing the buyer-supplier interface for on-time performance in product development, "Journal of Operations Management" 1997, 15, 57-70.
 7. Kamath R.R., Liker J.K., A second look at Japanese product development, "Harvard Business Review" 1994, 72(6), 154-170.
 8. Lyu J., Chang L.Y., Early involvement in the design chain - a case study from the computer industry, "Production Planning & Control" 2007, April, vol. 18, no. 3, 172-179.
 9. Odlanicka-Poczobutt M., Zarządzanie interakcjami w łańcuchu dostaw, w: Wybrane zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw, red. J. Bendkowski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 10. Ragatz G.L., Handfield R.B., Scannell T.V., Success factors for integrating suppliers into new product development, "Journal of Product Innovation Management" 1997, 14(3), 190-202.
 11. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu, PWE, Warszawa 2007.
 12. Schary P.B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Sosnowska A., Lobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 14. Wasti S.N., Liker J.K., Risky business or competitive power? Supplier involvement in Japanese product design, "Journal of Product Innovation Management" 1997, 14, 337-355.
 15. Wynstra F., Pierick E., Managing supplier involvement in new product development: a portfolio approach, "European Journal of Purchasing and Supply Management" 2000,6(1), 49-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu