BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwicki Dominik (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Tytuł
Zastosowanie estymatorów jądrowych do szacowania efektywności aktywnych programów rynku pracy
Application of Kernel Estimators to Estimation Efficiency of Active Labor Market Programs
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 1, s. 27-40, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ocena efektywności, Estymatory, Metoda Propensity Score Matching (PSM), Rynek pracy
Effectiveness evaluation, Estimators, Propensity Score Matching, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każda interwencja prowadzona przez państwo na rynku pracy musi być po zakończeniu ewaluowana pod kątem efektywności. Celem artykułu jest ocena efektywności aktywnych programów rynku pracy. Jako narzędzie badawcze zostanie wykorzystana technika Propensity Score Matching oraz podejście oparte na estymatorach jądrowych. Rozważania teoretyczne zostaną poparte analizą empiryczną. (abstrakt oryginalny)

Each intervention carried out by the state of the labor market must be evaluated at the end in terms of efficiency. The purpose of this article is to evaluate the effectiveness of active labor market policies. As a research tool will be used Propensity Score Matching technique and an approach based on kernel estimators. Theoretical considerations are supported by empirical analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieliński J., Bober M., Sarzalska M., Zawistowski J. (2008), Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, [w:] Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce w 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 2. Caliendo M. (2006), Microeconometric Evaluation of Labour Market Policies, Springer, Berlin.
 3. Davies R., Kim S. (2004), Matching and the Estimated Impact of Interlistning, ISMA Working Paper.
 4. Fan J. (1993), Local Linear Regression Smoothers and Their Minimax Efficiences, "The Annals of Statistics", 21(1), 196-216, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1994.10476781.
 5. Heckman J., Ichimura H., Todd P. (1998), Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Program, "Review of Economic Studies", 65(2), 261-294, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-937X.00044.
 6. Konarski R., Kotnarowski M. (2007), Zastosowanie metody propensity score matching w ewaluacji ex-post, [w:] Haber A. (red.),Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa.
 7. Maksim M. (2008), Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim, TNOiK, Toruń.
 8. Parzen E. (1962), On Estimation of a Probability Density Function and Mode, "The Annals of Mathematical Statistics", 33(3), 1065-1076.
 9. Silverman B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall, London.
 10. Smith J. A., Todd P. E. (2005), Does Matching Overcome LaLonde's Critique of Nonexperimental Estimators?, "Journal of Econometrics", 125, 305-353, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.286297.
 11. Trzciński R. (2009), Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Wand M. P., M. C. Jones (1995), Kernel smoothing, Chapman and Hall, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu