BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Edyta
Tytuł
Analiza cyklu życia współdziałania przedsiębiorstwa usług logistycznych z usługobiorcami
A Life Cycle Analysis of the Relationships between a Logistics Enterprise and Its Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 155-168, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Cykl życia organizacji, Przedsiębiorstwo, Współdziałanie przedsiębiorstw, Logistyka, Usługi, Relacje dostawca-odbiorca
Organisational life cycle, Enterprises, Cooperation of enterprises, Logistics, Services, Supplier-recipient relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja cyklu życia w literaturze najczęściej odnosi się do produktów, technologii, organizacji. Zgodnie z nią wyróżnia się kilka faz rozwojowych charakteryzujących się określonymi cechami. Może ona jednak dotyczyć również współdziałania przedsiębiorstw i dlatego w artykule podjęto próbę analizy cyklu życia współdziałania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa usług logistycznych z usługobiorcami. Określono, w jakich fazach znajduje się podejmowane współdziałanie z poszczególnymi usługobiorcami, oraz krótko je scharakteryzowano. (abstrakt oryginalny)

In subject literature, the concept of life cycle is mostly related to products, technologies and organizations. A life cycle is typically broken down into several evolution phases characterized by specific attributes. However, the concept can be also applied to cooperation between enterprises. The paper attempts to analyze the life cycle of a cooperative link between businesses exemplified by the relationships between a logistics enterprise and its customers. To demonstrate the viability of this approach, stages in the evolution of the enterprise's relations with each of its clients have been identified and briefly described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 4. Gościński J., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 5. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Jackson J.H., Morgan C.P., Organization Theory. A Marco Perspective for Management, Prentice Hall, New York 1982.
 8. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 9. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, red. L. Nieżurawski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 10. Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 11. Przybylska E., Identyfikacja form współdziałania przedsiębiorstw usług logistycznych z usługobiorcami, XII Konferencja Logistyki Stosowanej TLM, Zakopane 2008.
 12. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1996.
 13. Surówka-Marszałek D., Powiązania dostawców i odbiorców na rynku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 1.
 14. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 15. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
 16. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu