BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płuciennik Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty swap spreadów w Polsce
Determinants of the Swap Spreads in Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 1, s. 115-132, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Swap stopy procentowej, Premia za ryzyko, Ryzyko kredytowe, Płynność finansowa, Stopa procentowa
Interest rate swap (IRS), Risk premium, Credit risk, Financial liquidity, Interest rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Swap spready - spready pomiędzy stawką kontraktu IRS oraz stopą obligacji skarbowych o tym samym terminie zapadalności stanowią użyteczną miarę premii za płynność i ryzyko kredytowe na rynku międzybankowym. Jednocześnie są wolne od podstawowej wady spredów LIBOR-OIS, która polega na tym, że w trakcie kryzysu zaufania banki rzadko pożyczają sobie pieniądze na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wobec czego dyskusji podlega stopień, w jakim stopa LIBOR odzwierciedla rzeczywisty koszt pieniądza na rynku międzybankowym. W artykule odpowiadamy na pytanie, czy polskie swap spready odzwierciedlają sytuację rynkową, oraz określamy czynniki, które w największym stopniu determinują ich wartość. Analizę oparto na modelu ARFIMA-GARCH z dodatkowymi zmiennymi objaśniającymi oraz modelu VARFI-BEKK. (abstrakt oryginalny)

Swap spreads - the spreads between the fixed rate of IRS and the yield of treasury bonds with the same maturity are very useful measure of liquidity and credit premium in the interbank market. Furthermore, they do not have the main flaw of LIBOR-OIS spread, which is that. very seldom banks lend money for the period longer than 1 month. Therefore, it is impossible to determine how the LIBOR reflects the true cost of money in the interbank market. In the article we give answer to the question if the swap spreads reflect the market situation; and we determine the factors which mainly determine the swap spread. The analysis was based on ARFIMA-GARCH model with additional explanatory variables and VARFI-BEKK model. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annaert J., De Ceuster M., Van Roy P., Vespro C. (2010), What Determines Euro Area Bank CDS Spreads?, Working Paper of National Bank of Belgium.
 2. Choudhry M. (2006), The Determinants of the Swap Spread, The yield curve.
 3. Duffie D., Singleton K. J. (1997), An Econometric Model of the Term Structure of Interest Rate Swap Yields, "Journal of Finance", 52, 1287-1321, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2329437.
 4. Engle R., Kroner F. (1995), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, "Econometric Theory", 11, 122-150, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0266466600009063.
 5. Grinblatt M., (2001), An Analytical Solution for Interest Rate Swap Spreads, "International Review of Finance", 2(3), 113-149, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1468-2443.00022.
 6. Hafner C. F., Herwartz H. (2004), Testing for Causality in Variance using Multivariate GARCH Models, Economics Working Paper No. 2004-03.
 7. Huang Y., College M., Chen C. R. (2008), Determinants of Japanese Yen Interest Rate Swap Spreads: Evidence from a Smooth Transition Vector Autoregressive Model, "Journal of Futures Markets", 28(1), 82-107, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/fut.20281.
 8. Huang Y., Neftci S. (2003), What Drives Swap Spreads, Credit or Liquidity?, ISMA Center Working Papers in Finance 2003-05.
 9. Kliber A., Płuciennik P. (2011), An Assessment of Monetary Policy Effectiveness in POLONIA Rate Stabilization during Financial Crisis, "Bank i Kredyt", 42(4), 5-30.
 10. Kliber A., Płuciennik P. (2012), Transmisja kryzysu zaufania na polski rynek międzybankowy, "Acta Universitatis Nikolai Copernici, Ekonomia", 43, 61-76.
 11. Lekkos I., Milas C. (2001), Identifying the Factors that Affect Interest Rate Swap Spreads: Some Evidence from the United States and the United Kingdom, "Journal of Futures Markets", 21, 737-768, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/fut.1803.
 12. Lekkos I., Milas C. (2004), Common Risk Factors in the US and UK Interest Swap Markets: Evidence from a Non-Linear Vector Autoregression Approach, "Journal of Futures Markets", 24, 221-250.
 13. McAndrews J., Sarkar A., Wang Z. (2009), The Effect of the Term Auction Facility on the London InterBank Offered Rate, "Staff Reports", 335, Federal Reserve Bank of New York.
 14. NBP (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, www.nbp.pl (15.05.2010).
 15. NBP (2010a), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl. (30.11.2011).
 16. NBP (2010b), Raport o stabilności systemu finansowego, www.nbp.pl. (30.11.2011).
 17. NBP (2013a), Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, www.nbp.pl. (26.09.2013).
 18. NBP (2013b), Raport o stabilności systemu finansowego, www.nbp.pl. (26.09.2013).
 19. Phillips P. C. B., Perron P. (1988), Testing for a Unit Root in Time Series Regression, "Biometrika", 75(2): 335-346, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2336182.
 20. Płuciennik P., Kliber A., Kliber P., Paluszak G., Piwnicka M. (2013), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek międzybankowy w Polsce, "Materiały i Studia" 288, 1-127.
 21. Poskitt R. (2011), Do Liquidity or Credit Effects Explain the Behavior of the LIBOR-OIS Spread?, Department of Accounting and Finance, University of Auckland, New Zealand.
 22. Said S. E., Dickey D. A. (1984), Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order, "Biometrika", 71(3), 599-607, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2336570.
 23. Schwarz K. (2009), Mind the gap: disentangling credit and liquidity in risk spreads, Working paper of University of Pennsylvania Wharton School of Business.
 24. Sela R. J., Clifford M., Hurvich C. M. (2008), Computationally Effcient Gaussian Maximum Likelihood Methods for Vector ARFIMA Models, NYU Working Paper No. SOR-2008-2, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1301944.
 25. Sorensen E. H., Bollier T. F. (1994), Pricing swap default risk, "Financial Analysis Journal", 50, 23-33, DOI: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v50.n3.23.
 26. Soultanaeva A., Strömqvist M. (2009), The Swedish Money Market Risk Premium - Experiences from the Crisis, "Economic Review", 3.
 27. Van Deventer R. D. (2012), Why is the 30 Year Swap Spread to Treasuries Negative?, http://www.kamakuraco.com/Blog/tabid/231/EntryId/377/Why-is-the-30-Year-Swap-Spread-to-Treasuries-Negative.aspx.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu