BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procesy globalizacyjne Istota, przyczyny, uwarunkowania, implikacje
Processes of Globalization Main the Point of Something, Causes, Conditionality, Implications
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 9-16, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja
Globalization
Uwagi
summ..
Abstrakt
Dynamiczny rozwój masowej komunikacji (na przykład internetowej, satelitarnej), wyeliminowanie bariery szybkiego przemieszczania się, dzięki rozwojowi transportu lotniczego, a także możność swobodnego porozumiewania się jako następstwo rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych to zjawiska, które stymulują procesy globalizacyjne uwidaczniające się zarówno w sferze ekonomicznej, społecznej, jak i kulturowej, a nawet politycznej. Współcześnie procesy te uznawane są za zjawisko o charakterze rewolucyjnym. (fragment tekstu)

The article presents selected aspects of the process of globalization issues. In particular, the essence of globalization, its causes and predisposition, as well as the consequences, both in terms of positive and negative. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002.
  2. Budnikowski A., Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, "Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH" 2000, nr 9.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  4. Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. www.ikea.com/ms/pl, 10 września 2008.
  6. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu