BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ globalizacji na gospodarkę
Influence of Globalization on the Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Ekonomia
Globalization, Economics
Uwagi
summ..
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie, jak istotny wpływ na gospodarkę mają procesy globalizacyjne. Globalizacja nie jest prostą kontynuacją internacjonalizacji gospodarki światowej, ponieważ tworzy zasadnicze zmiany w jej strukturze i sposobie funkcjonowania. W definicji pojęcia "internacjonalizacja" zakłada się, że gospodarki narodowe i podmioty gospodarcze działają w ramach własnego terytorium. Mimo rosnącej integracji, możliwe było oddzielenie sfery krajowej od międzynarodowej. Wpływ procesów o charakterze międzynarodowym na gospodarkę krajową był modyfikowany przez istnienie skutecznych struktur, instytucji i polityki. Obecnie punktem wyjścia jest gospodarka globalna, o rosnącym stopniu autonomii, której ewolucja w mniejszym stopniu jest zależna od państwa. Rządzący poszczególnym państwami podejmują teraz decyzje odnoszące się do transnarodowej rzeczywistości, muszą więc zrezygnować z tradycyjnych instrumentów polityki interwencjonizmu. (fragment tekstu)

In this article phenomenon of globalization in comparison with regionalism was presented. And also influence of globalization on government and global company was showed. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babis H., Dorozik L., Szewczuk A., Oddziaływanie procesów globalizacyjnych na warunki funkcjonowania krajowych podmiotów gospodarczych, [w:] Ekonomia w Szczecinie, red. J. Hozer i S. Flejterski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 2. Balcerowicz L., Przymus odpowiedzialności, "Wprost" 1998, nr  832.
 3. Bielawski J., Globalizacja a wielostronna współpraca gospodarcza, "Sprawy Międzynarodowe" 2000, nr 1.
 4. Bogunia-Borowska M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Wyd. TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2003.
 5. Gabryś L., Proces internacjonalizacji gospodarczej a funkcje współczesnego państwa, [w:] Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000.
 6. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998.
 7. Grzywacz W., Endyzm, globalizm a nowa gospodarka, [w:] Ekonomia w Szczecinie, red. J. Hozer i S. Flejterski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 8. Halizak E., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe - geneza, struktura, dynamika, PWN, Warszawa 2000.
 9. Janecki S., Globalizacja szans, "Wprost" 2000, nr 904.
 10. Kołodko G., Antyk, ale nie do końca, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 7.
 11. Kołodko G., Nauki zza zachodniej granicy, "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 2.
 12. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 13. Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 14. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 15. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
 16. Toffler A. i H., Kraj okrojony, "Polityka" 2000, nr 7.
 17. Toffler A., Zmiana władzy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu