BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy w świetle globalizacji
Knowledge-Based Economy in the Light of Globalization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 29-35, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Wiedza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Economy, Knowledge, Knowledge-based economy
Uwagi
summ..
Abstrakt
Główną cechą nowej epoki cywilizacyjnej jest szczególne znaczenie wiedzy i informacji jako podstawowych zasobów, zarówno w rozumieniu mikroekonomicznym, jak i na płaszczyźnie makroekonomicznej. Można przypuszczać, iż przesunięcie w skali globalnej od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego będzie mieć większy zasięg i skutki, niż przejście od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego. Zmiany te wystąpią zarówno wewnątrz każdego ze społeczeństw narodowych, jak i w skali globalnej. Już teraz można zaobserwować niektóre skutki rozpowszechniania się gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z najbardziej widocznych jest globalizacja - proces będący rezultatem oddziaływania nowych technologii i jednocześnie radykalnie zmieniający gospodarkę trzeciego millenium. (fragment tekstu)

In this article the role of knowledge and information in the present economy was presented. The author try to find the answer to a question: what is globalization, and what kind of factor are responsible for globalization process. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Flejterski S., Flejterska E., E-gospodarka, e-finanse, GOW - w  poszukiwaniu sprzężeń zwrotnych, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, t. I.
  2. Flejterski S., W poszukiwaniu istoty globalizacji. Beneficjenci i poszkodowani, materiały konferencyjne: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja. Translog 2001, Szczecin 2001.
  3. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
  4. Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. E. Skrzypek, K. Piech, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
  5. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
  6. Witte H., Konsekwencje globalizacji dla logistyki, materiały konferencyjne: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja. Translog 2001, Szczecin 2001.
  7. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPIZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
  8. Zorska A., Ku globalizacji?, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu