BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Globalizacja rynku pracy
Globalization of Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 37-48, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rynek pracy
Globalization, Labour market
Uwagi
summ..
Abstrakt
Następujące na świecie zmiany ekonomiczne, społeczne, technologiczne, polityczne, ekologiczne i przestrzenne doprowadziły do nasilenia się tendencji globalizacyjnych. Świat stał się jedną globalną wioską z wieloma problemami. Globalizacja obok internalizacji jest charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki światowej, w specyficznej formie ją integrując. Polega na zaniku różnorodnych barier ekonomicznych, społecznych i politycznych między poszczególnymi gospodarkami i społeczeństwami oraz na tworzeniu ogólnoświatowego systemu społeczno-ekonomicznego. Hans-Peter Martin i Harald Schumann definiują globalizację następująco: to scalanie kałuż, stawów, jezior i mórz wiejskich, prowincjonalnych, regionalnych i narodowych gospodarek w jeden globalny ocean gospodarczy, który małe jednostki wystawi na oddziaływanie olbrzymich bałwanów ekonomicznej konkurencji zamiast - jak to miało miejsce wcześniej - na poruszenia małych fal oraz regularnych przypływów i odpływów. (fragment tekstu)

Globalization in its literal sense is the process of transformation of local or regional things or phenomena into global ones. It can also be used to describe a process by which the people of the world are unified into a single society and function together. This process is a combination of economic, technological, sociocultural and political forces. Globalization is often used to refer to economic globalization, that is, integration of national economies into the international economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the spread of technology. T. Friedman "examines the impact of the 'flattening' of the globe", and argues that globalized trade, outsourcing, supply- chaining and political forces have changed the world permanently, for both better and worse. He also argues that the pace of globalization is quickening and will continue to have a growing impact on business organization and practice. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy, Global Economic Prospects. Economic Implications of Remittances and Migration, Waszyngton 2006.
 2. Becla A., Czaja S., Grabowska M., Jakubowski R., Jończy R., Elementy makroekonomii, AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 3. Economic Policy Committee, Responding to the Challenges of Globalisation, listopad 2005.
 4. McKinsey Global Institute, The Emerging Global Labor Market, czerwiec 2005.
 5. Employement in Europe 2005. Recent Trends and Prospects, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
 6. Friedman T., The World is Flat. A brief history of the twenty- first century, Wyd. Farrar, Straus and Giroux, New York 2005.
 7. Jensen B., Kletzer L., Tradable Services: Understanding the Scope and Impact of Services Offshoring, Institute for International Economics working paper 05-9, wrzesień 2005.
 8. Martin H., Schumann H., Pułapka globalizacji, atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 9. Masri S., Wpływ elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 1.
 10. Rybiński K., Globalny rynek pracy i jego granice. Przyczyny i  skutki powstania homo sapiens globalus, debata: Robotnicy 2020 - wizja rynku i środowiska pracy w nadchodzących dekadach, Gdańsk, 10 czerwca 2006.
 11. Siwiński W., Globalizacja gospodarki, w: Wiek wielkich przemian, red. M. Dobroczyński, A. Jasińska, Toruń 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu