BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Tytuł
Rola edukacji w procesie pozyskiwania kapitału ludzkiego i kreowania gospodarki opartej na wiedzy
Relevance of Education for Acquisition of Human Resources and Generation of Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 71-78, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Kapitał ludzki, Ekonomia, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Education, Human capital, Economics, Knowledge-based economy
Uwagi
summ..
Abstrakt
Edukacja jest ważną dziedziną oddziaływania państwa, zwłaszcza w kontekście dostarczania wykwalifikowanej siły roboczej. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy uzyskanym poziomem wykształcenia a dochodami, a także pomiędzy niskim poziomem wykształcenia a prawdopodobieństwem utraty pracy oraz długością okresu przebywania poza rynkiem pracy. Z tego względu edukację należy rozpoczynać jak najwcześniej i kończyć jak najpóźniej. Kształcenie nie powinno rozpoczynać się dopiero w wieku szkolnym. Na jakość wykształcenia przyszłego pokolenia pracującego należy wpływać już w wieku przedszkolnym. (fragment tekstu)

The education system is an important part of social and economic policy in that it leads to professional workers being trained for the labour market, ideally so that the demand for work and the availability of work are offset against each other. For this reason, continued education and/or further training should be made available to all age groups. This is an enormously important goal in the creation of a knowledge based economy. Current research in this area has considered the particular parameters of the education system as well as the knowledge-based economy. Recommendations have been made to achieve qualitative improvement in relation to those results. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anger Ch., Deutschlands Ausstattung mit Humankapital - Ergebnisse des IW-Humankapitalindikators, "Trends" 2007/3, Institut der dt. Wirtschaft, Köln 2007.
 2. Deutschland in der EU 2006, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2006.
 3. Education at a Glance 2007, OECD, Paris 2007.
 4. Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int.
 5. Johann M., Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
 6. Rademaker M., Offene Stellen bleiben länger unbesetzt, "Financial Times" Deutschland z 20 marca 2007.
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa 2006.
 8. Schanz C., Viele Schüler teilen sich einen Computer, "Financial Times" Deutschland z 7 maja 2007.
 9. The new ILO Recommendation, http://www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/publ/ new_r195 /index.htm 2006, kapitel III.
 10. Założenia narodowego planu rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa 2004.
 11. Zatrudnienie w Polsce 2005, red. M. Bukowski, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu