BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzenkowicz Izabela
Tytuł
Problemy rozwiązywania sporów między pracodawcą a pracownikiem
Selective Problems of Solution Disputes between Employer and Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 189-198, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Relacje pracodawca-pracownik, Zachowania pracownika, Spory zbiorowe
Employer-employee relationships, Employee behaviours, Collective disputes
Uwagi
summ..
Abstrakt
Cele sporów: indywidualnego i zbiorowego są różne. W indywidualnym najczęściej dąży się do osiągnięcia stanu zgodnego z prawem i naprawienia ewentualnej szkody. Celem drugiego jest przede wszystkim zaspokojenie żądań pracowników, które nie muszą wynikać z wcześniejszych uprawnień. Rozstrzygnięcie obydwu zapewnia jednak spokój w stosunkach pracy.(fragment tekstu)

This article presents some problems of individual and collective industrial disputes according to the polish law. Individual disputes are usually the results of breaking the contract of employment. In this case only one employee is interested in solving the problem. This kind of disputes can be trialed in the court. The second type of a dispute, which is interesting for many employees, is a collective dispute. The economic and social requests of the group of employees is the reason of this conflict. It can concern the terms of work, terms of pay, social security benefits and rights and freedom of union. The parties involved in such disputes must try to settle it in two obligatory procedures: negotiation and mediation. If they cannot settle a dispute the union can declare a strike. The author is trying to find the answers to some questions: who has the right for disputes, who has the right for strike, who is a party in the disputes and what is the difference between these two kinds of disputes.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran K.W., Spór indywidualny a spór zbiorowy, w: Zbiorowe prawo pracy w gospodarce uspołecznionej, red. G. Goździkiewicz, TNOiK, Toruń 2000.
  2. Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK, Toruń 2003.
  3. Masewicz W., Prawna regulacja sposobów rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, PiZS 1994, nr 2.
  4. Masewicz W., Zatarg zbiorowy, OWOPO, Bydgoszcz 1994.
  5. Postanowienie Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym z dnia 17 października 1996, KAS 1996, nr 2.
  6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks procedury cywilnej, DzU nr 43, poz. 296 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, DzU nr 167, poz. 1398 z późn. zm.
  9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. K. 2000/3, OTK ZU 2001/8, poz. 251.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu