BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce jako efekt globalizacji gospodarki
The Volume and Structure of Direct Foreign Investments in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Koszty komunikacji, Inwestycje bezpośrednie, Struktura inwestycji, Globalizacja
Communication costs, Direct investments, Structure of the investment, Globalization
Uwagi
summ..
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przejawem globalizacji aktywności gospodarczej przedsiębiorstw jest przemieszczanie produkcji cechującej się znacznym nakładem pracy lub usług związanych z procesami biznesowymi do dowolnego miejsca na świecie. Coraz intensywniejsza i bardziej kompleksowa konkurencja na rynkach światowych będąca efektem globalizacji sprawia, że zmiana lokalizacji procesów produkcyjnych może być dla przedsiębiorstwa sposobem zwiększenia wydajności i efektywności oraz wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w środowisku międzynarodowym. Postęp techniczny, niższe koszty komunikacji oraz rosnąca otwartość globalnej gospodarki powodują, że mniejszą rolę odgrywa to, gdzie czynniki produkcji są zlokalizowane, a bardziej, jakie przewagi konkurencyjne można dzięki nim osiągnąć. Korporacje transnarodowe wybierają najkorzystniejsze dla siebie miejsce na świecie zarówno do podjęcia samej działalności gospodarczej, jak i do płacenia podatków. (fragment tekstu)

This article deals with the issues connected with direct foreign investments in the context of globalisation. Poland is an example of a country that is an attractive place for transnational corporations to locate their operations, who in the process create an increasingly advanced network of international links. The FDI tendencies prevailing in the world have been presented in this article, with a particular focus being placed on Central and Eastern Europe and an analysis of FDI in Poland has been performed. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 2. Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 3. Informacja na temat napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2007 r., NBP, Warszawa 2008.
 4. Koźlak A., Infrastruktura transportu jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów w Polsce, referat na konferencję Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Wałcz, 18-19 września 2008 r.
 5. NBP, Wstępne wyniki napływu BIZ do Polski w 2008 roku, http://athens.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/ article/y,2009,a,1989,.html, 9 października 2009.
 6. PAIiIZ, Mniej inwestycji zagranicznych, http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/mniej_inwestycji_ zagranicznych-a_10354.htm, 9 października 2009.
 7. Rolfe S., The Multinational Corporations in the World Economy, New York 1970.
 8. Wanted: A renewable Europe. European Attractiveness Survey 2007, Ernst&Young 2007.
 9. World Inwestment Report 2007, UNCTAD, New York, Geneva 2007.
 10. World Investment Report 2008, UNCTAD, New York, Geneva 2008.
 11. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku, NBP, Warszawa 2008.
 12. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku, NBP, Warszawa 2009.
 13. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu