BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska Danuta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
European Union Water Policy: Key Issues and Challenges
Polityka wodna Unii Europejskiej: kluczowe problemy i wyzwania
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 3, s. 123-141, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Zarządzanie zasobami wodnymi, Zasoby wodne
Water management, Management of water resources, Water resources
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zasoby wodne należą do najcenniejszych zasobów środowiska naturalnego. Zrównoważona i zintegrowana gospodarka tymi zasobami stanowi podstawę Europejskiej polityki wodnej. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną do 2015 roku wszystkie wody w Unii Europejskiej powinny osiągnąć co najmniej dobry stan wód, co jest nadal przedmiotem dyskusji w niektórych państwach członkowskich, w jaki sposób osiągnąć ten cel. Istnieją poważne problemy i opóźnienia w realizacji i wdrażaniu zapisów Dyrektywy w większości krajów członkowskich UE, a w kilku krajach, w tym także i w Polsce, stan gospodarki wodnej został krytycznie oceniony przez Komisję Europejską. Przed Europejską polityką wodną stoi wiele wyzwań, które wymagają rozwiązania na szczeblu globalnym oraz lokalnym. W artykule przedstawiono aktualne kluczowe problemy oraz planowane kierunki rozwoju polityki wodnej UE, poddając je analizie i ocenie. Zwrócono uwagę na najnowsze inicjatywy KE w zakresie polityki wodnej, a w szczególności na plan ochrony zasobów wodnych Europy. (abstrakt oryginalny)

Water resources are among the most valuable resources of the natural environment. The sustainable and integrated management of these resources is the basis of European water policy. Pursuant to the Water Framework Directive, all waters in the European Union should achieve a state considered at least good by the year 2015. Just how this objective can be met continues to be a topic of discussions in some of the Member States. There exist serious problems and delays in performing and implementing the provisions of the Directive in most EU countries. What is more, the state of the water economy in several countries, including Poland, has been criticized by the European Commission. Many challenges stand before European water policy. They require solutions on a global and local level. This article presents current key problems and planned directions for EU water policy development, subjected to analysis and assessment. Note is taken on the newest initiative of the European Commission in the area of water policy, especially the plan for protecting Europe's water resources-the Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission (2000), Water Framework Directive of the European Parliament and of the Council (2000/60/EC), Brussels: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
 2. Ecologic (2007), Report on EU water saving potential, Ecologic Institute for International and European Environmental Policy:http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_2.pdf
 3. European Commission (2007), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Addressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union (COM/2007/0414 final), Brussels: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:EN:PDF
 4. European Commission (2007), Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks, Brussels: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/key_docs.htm
 5. European Commission (2010), EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010)2020 final, Brussels:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
 6. European Commission (2011), A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, COM(2011) 21 final, Brussels: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdf
 7. European Commission (2011), Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571 final, Brussels: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:EN:PDF
 8. European Commission (2011), Commission Staff Working Paper Research Joint Programming Initiative on Water, Commission Recommendation on the research joint programming initiative 'Water Challenges for a Changing World' (doc. SEC(2011) 1250 final), Brussels: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1250/COM_SEC(2011)1250_EN.pdf
 9. European Commission (2011), Environment Council - informal meeting: Europe Needs an Integrated Water Policy, March 2011, Budapest, http://www.eu2011.hu/news/europe-needsintegrated-water-policy
 10. European Commission (2012), Environment for Europeans, Are we doing enough for Europe's waters?, Magazine of the Directorate-General for the Environment, No 47, Brussels: http://ec.europa.eu/environment/news/efe/pdf/efe47/EN-EFE47.pdf
 11. European Commission (2012), Attitudes of Europeans Towards Water - Related Issues, Flash Eurobarometer, March 2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_344_sum_en.pdf
 12. European Commission (2012), Environment: Europeans call for stronger EU action on Water, IP/12/289, 22/03/2012, Brussels, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/289&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
 13. European Commission (2012), EU Water Initiative, Annual Report, Brussels: http://www.euwi.net/files/EUWI_AnnualReport_Web.pdf
 14. European Commission (2012), World Water Day - EU research on water, MEMO/12/203, 22/03/2012, Brussels, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/203&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 15. European Commission (2012), 3rd European Water Conference, Summary Report, Environment Directorate General of the European Commission, Brussels, http://waterblueprint2012.eu/conference-documentation
 16. European Commission (2012), Communication From The Commission on the European Innovation Partnership on Water, COM(2012)216 final, Brussels, 10.05.2012, http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/pdf/com_2012_216.pdf
 17. European Commission (2012), EU law: Commission acts to ensure that European legislation is fully and properly implemented , MEMO/12/134, 27/02/2012: http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do [PubMed]
 18. Gammeltoft P., Buckova B. (2012), Outcomes of Green week 2012, The Green Week - anunmissable event, 'CountrySide', European Landowners' Organization, Brussels, No 139, http://www.europeanlandowners.org/files/cside/139_MAyJuin/105399%20CS%20139%20GB%20LR.pdf
 19. http://www.europeanlandowners.org/
 20. European Environment Agency (EEA) (2010), The European environment - state and outlook 2010: EEA Report No 1/2010, Copenhagen: http://www.eea.europa.eu/soer/OECD (2011)
 21. OECD Factbook 2011-2012, Economic, Environmental and Social Statistics, Water consumption, OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2011-2012_factbook-2011-en
 22. OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing, Paris: http://www.oecd.org/environment/environmentalindicatorsmodellingandoutlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm
 23. Potočnik J. (2012a), Results of the Eurobarometer on Water - what are Europeans' expectations?, Water Intergroup meeting (European Parliament), Brussels, SPEECH/12/210, 22 March 2012, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/210&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
 24. Potočnik J. (2012b), Message on World Water Week, Brussels, 27 August 2012, MEMO 12/628, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/628&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu