BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Strategia wynagradzania w firmie rodzinnej
Compensation Strategy in the Family Business
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 207-216, bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Wynagrodzenie za pracę, Strategia wynagrodzeń
Family-owned business, Remuneration for work, Remuneration strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza przesłanek budowania nowoczesnej strategii wynagrodzeń w firmach rodzinnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które elementy funkcjonowania firm rodzinnych sprzyjają tworzeniu świadomej i długofalowej strategii wynagradzania ich pracowników, a które stanowią barierę w tym zakresie. (fragment tekstu)

Compensation are one of the main categories in human resources management. Definition of this category is currently broad, included all material benefits which becomes employee working in enterprise. Compensations have strategic importance for functioning end developing of enterprise. They are very important in family business. This problem is very difficult, because the family business is main a small business in which creating the strategy meets more barriers. The object of this article is analysis possibilities of creating compensation strategy in family companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska M. (2008), Modele polityki wynagradzania w firmach rodzinnych, "Zeszyt Naukowy. Przedsiębiorstwo - Konkurencja - Gospodarka", nr 2.
  2. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Gruszczyńska-Malec G. (2004), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  4. Kopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
  5. Sokołowski J. (2012), Funkcja rozwojowa wynagrodzeń w firmie rodzinnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju", t. XIII, z. 7.
  6. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, Poltext, Warszawa.
  7. Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu