BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pszczółkowski Wiktor (University of Lodz, Poland), Romanowska-Duda Zdzisława (University of Lodz, Poland), Pszczółkowska Agata (University of Lodz, Poland), Grzesik Mieczysław (Research Institute of Horticulture in Skierniewice), Wysokińska Zofia (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Use of Sewage Sludge in the Production of Plant Biomass for Energy: Biological and Economic Conditions
Biologiczne i ekonomiczne uwarunkowania zastosowania osadów ściekowych w produkcji biomasy roślinnej na cele energetyczne
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 3, s. 105-122, tab., wykr., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Energia, Biomasa, Produkcja energii, Osady ściekowe
Energy, Biomass, Energy production, Sewage sludge
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie prawnych, biologicznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji energii z biomasy roślinnej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania osadów ściekowych mających certyfikat przyrodniczego wykorzystania w rolnictwie. Zwiększenie produkcji biomasy wymaga wprowadzenia tanich i wysokowydajnych technologii produkcji roślin przyjaznych środowisku. Zastosowanie certyfikowanych osadów ściekowych zwiększa efektywność ekonomiczną upraw energetycznych i korzystnie wpływa na środowisko. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is a presentation of the legal, biological, and economic conditions of energy production using biomass, especially taking into account the application of sewage sludge certified for natural use in agriculture. Any increase in the production of biomass necessitates the introduction of cheap and highly-efficient plant production technologies that are environmentally- friendly. Use of certified sewage sludge can increase the economic efficiency of energy crops and have a beneficial impact on the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronsson P, Perttu K. (2001) Willow vegetation filters for wastewater treatment and soilremediation combined with biomass production, "For Chron", 77(2): 293-9.
 2. Baran S. and Turski R. (1999), Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin.
 3. Bernacka J. and Pawłowska L. (1996), Uwarunkowania wykorzystania osadów ściekowychw kraju. Wykorzystanie osadów ściekowych - techniczne i prawne uwarunkowania, Krajowa Konf. Nauk. Tech. Częstochowa 1996, 65-74.
 4. Berndes G, Borjesson P, Ostwald M, Palm M. (2008), Multifunctional biomass production systems- an overview with presentation of specific applications in India and Sweden, "Biof Biopr Bioref - Biofpr" 2(1): 16-25.
 5. Bień J.B., Bień J.D., Matysiak B.M., (1998) Metody zagospodarowania i unieszkodliwianiaosadów ściekowych, "Przegląd Komunalny" 5(80).
 6. Bojakowska I., Kochany J., Olech B. (1982), Metale ciężkie a rolnicze zagospodarowanie osadówściekowych, "Człowiek i Środowisko" 1-2: 205-218.
 7. Cogaliastro A., Domon G., Daigle S. (2001), Effects of wastewater sludge and woodchipcombinations on soil properties and growth of planted hardwood trees and willows on a restoredsite, "Ecological Engineering" 16: 471-485.
 8. Concise statistical yearbook of Poland (2012) Editorial Board of the Central Statistical Office, Statistical Publishing Establishment, Warsaw.
 9. Dimitriou I, Aronsson P. (2005) Willows for energy and phytoremediation in Sweden, "Unasylva" 221(56):46-50.
 10. Dimitriou, I., Rosenqvist, H. (2011), Sewage sludge and wastewater fertilisation of Short RotationCoppice (SRC) for increased bioenergy production - biological and economic potential, "Biomass and Bioenergy" 35(2): 835-842 [Web of Science].
 11. EEA (European Environmental Agency) (2006). How much bioenergy can Europe produce without harming the environment. Report 7/2006, ISSN 1725-9177.
 12. Ericsson K., Rosenqvist H., Nilsson L.J. (2009), Energy crop production costs in the EU, "Biom Bioenerg" 33: 1577-86 .
 13. Gorlach E. and Mazur T. (2002), Chemia Rolna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Grzesik M. and Romanowska-Duda Z. (2009b), New Technologies of the energy plant productionin the predicted climate changed conditions, "Bjuleten Djerżawnowo Nikitskowo Botaniczieskowo Sada". Ukrainska Akademia Agrarnych Nauk, ISSN 0513-1634, 99: 65-68.
 15. Grzesik M. and Romanowska-Duda Z. (2009c), Possibilities of Renewable Energy Productionwith use of New Technologies- Polish Experiences, [in:] Energy for the Region, Maga Lodz, 6: 46- 53.
 16. Grzesik M., Janas R., Romanowska-Duda Z. B. (2011a), Stymulacja wzrostu i procesówmetabolicznych ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita), "Problemy Inżynierii Rolniczej" 4: 81-87.
 17. Grzesik M., Romanowska-Duda Z. B., Andrzejczak M. E., Woźnicki P., Warzecha D. (2007), Application of sewage sludge to improve of soil quality by make use of model plant energy, 7th International Conference Ecophysiological Aspects of Plant Responses to stress factors, 19-22. 09. 2007, Cracow, Poland, "Acta Physiol. Plant." pp. 65-66.
 18. Grzesik M., Romanowska-Duda Z. B., Piotrowski K. (2009). The effect of potential change inclimatic conditions on the development of the energy willow (Salix viminalis) plants. "Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference", Mykonos, Ed: A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras, GRAFIMA" Publ., D. Gounari 62-68, Thessaloniki, ISBN 978-960- 6865-09-1, vol. IV, pp. 1877-1882.
 19. Grzesik M., Szufa S, Romanowska-Duda Z. (2011b), Rośliny energetyczne i urządzenia dlaprzetwarzania i spalania biomasy, "Inwestowanie w energetykę odnawialną - aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking", Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska ISBN 978-83-86492-61-9.
 20. Jarosz - Rojczyk M. (2004), Komunalne osady ściekowe - podział, kierunki zastosowań oraztechnologie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania, Praca Instytutu Inżynierii Środowiska, Częstochowa.
 21. Krzywy E. (1999), Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i odpadów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
 22. Miksch K. and Sikora J. (2010), Biotechnologia ścieków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Romanowska-Duda Z. B., Grzesik M., Andrzejczak M. E., Woźnicki P., Warzecha D. (2007), Influence of stabilized sewage sludge on biomasss growth of chosen species of energy plants, 7th International Conference Ecophysiological Aspects of Plant Responses to stress factors, 19-22. 09. 2007, Cracow, Poland, "Acta Physiol. Plant". p. 102.
 24. Romanowska-Duda Z. B., Grzesik M., Piotrowski K. (2009) Ecological utilization of sewagesludge in production of Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) biomass as the source ofrenewable energy. Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Mykonos, Ed: A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras, GRAFIMA" Publ., D. Gounari 62-68, Thessaloniki, ISBN 978-960-6865-09-1, vol. III, s. 1261-1266.
 25. Siuta J. (1988), Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Siuta J. (1997), Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych, Materiały Konf. N.-T na temat: "Przyrodnicze Użytkowanie Osadów Ściekowych". Puławy-Lublin-Jeziórko.
 27. Siuta J. (1998), Warunki i sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych, Materiały Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego nt. Podstawy oraz praktyka przeróbki i zagospodarowania osadów, Kraków.
 28. Styles D. and Jones M. (2007), Energy crops in Ireland: quantifying the potential life-cyclegreenhouse gas reductions of energy-crop electricity, "Biom Bioenerg", 31: 759-72. [Web of Science].
 29. Tchobanoglous G., Burton F.L., H. Stensel D. (2004), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Education.
 30. Tytko R. (2009), Odnawialne źródła energii, Wyd. OWG, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu