BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez jego pracowników
Perceptions of the Family Business by Its Employees
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 217-230, bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zasoby ludzkie
Family-owned business, Employees in enterprise, Human resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ścieranie się dwóch istotnie różnych, z punktu widzenia familijnego biznesu, grup jakimi są pracownicy z klanu rodzinnego i niespokrewnieni pracownicy, determinuje funkcjonowanie samego przedsiębiorstwa rodzinnego, jak i zatrudnionego w firmie rodzinnej personelu. Czy zatem niejednokrotnie nie jest tak, iż pracownicy spokrewnieni z właścicielem przedsiębiorstwa rodzinnego będą aktorami "pierwszego planu", a pozostali zatrudnieni "drugoplanowymi aktorami", "statystami"? A w konsekwencji, czy ich role nie wpłyną na postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego? Te pytania stały się przyczynkiem do przeprowadzania badania1 w śród pracowników firmy rodzinnej. Istotnym problemem było uzyskanie odpowiedzi od wszystkich zatrudnionych w celu przedstawienia całościowego, obiektywnego obrazu przedsiębiorstwa rodzinnego widzianego oczami jego pracowników. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to identify differences in the perception of the family company by its personnel. The publication shows the "image" of family business seen through the eyes of the employees who are relatives of the family business' owner and the others who do not belong to the clan. The author, referring to the literature, attempts to verify preconceived notions of family business based on the results of the audit that countains opinions of the employees of a selected family company. The paper considers the subject of organizational identity and the relationship between the company and the family, and other employees in the family business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon N., Hoque K., Siebert S. (2013), Family Business People Capital, IFB Research Foundation with UCG [online], http://www.ifb.org.uk/media/63266/people_capital_ report_june_2013.pdf.
 2. Blikle A. (2013), Wizerunek firmy rodzinnej, "Magazyn firm rodzinnych", nr 1(5) [online], http://firmyrodzinne.pl/download/MFR_5_web.pdf
 3. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system, PWE, Warszawa.
 4. Gande S., Félix P.L., Galois I. i in. (2011), Making sense of organizational identity. A new diagnostic tool, Krauthammer Intenrnational [online], http://www.krauthammer. com/sites/default/files/uploads/organisational_identity_reader.pdf
 5. Konecki K. (2002), Tożsamość organizacyjna, [w:], T. Konecki, P. Tobera (red.), Szkice z socjologi zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
 7. Lewandowska A. (2013), Model Gwiazdy Sukcesyjnej, "RELACJE. Magazyn Firm Rodzinnych", nr 1 [online], http://firmyrodzinne.eu/sites/default/files/attachments/ RELACJE_1_0.pdf
 8. Low J., Kalafu P.C. (2006), Niematerialna warość firmy, Oficyna Ekonomiczna Wolter Kluwer Polska, Kraków.
 9. Marjański A., Sułkowski Ł. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 10. Popczyk W. (2004), Znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej oraz społeczne uwarunkowania jej rozwoju, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Wydawnictwo PWSzZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg.
 11. Popczyk W. (2012), Zaufanie jako zasób strategiczny firm rodzinnych, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 2.
 12. Reykowski J. (1979), Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa.
 13. Sajkiewicz A. (2001), Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Intrumenty polityki personalnej, Poltex, Warszawa.
 14. Sikorski C. (2004), Motywacja jako wymiana-modele relacji miedzy pracownikami a organziacją, Difin, Warszawa.
 15. Sławecki B. (2009), Rola kapitału społecznego w zatrudnaniu pracowników w mikroprzedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego. Rozprawy Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Stalk G., Folley H. (2014), Jak omijać pułapki, które mogą pogrążyć biznes rodzinny, "Harvard Business Review Polska" [online], http://www.hbrp.pl/news.php?id=703
 17. Strategor (1996), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 18. Sułkowski Ł. (2006), Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Sułkowski Ł. (2013), Kultura jakości w zarządzaniu,czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie - nowe perspektywy", t. XIV, z. 8.
 20. Sułkowski Ł. (red.), (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 21. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 22. Wachowiak P. (red.) (2012), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 23. Winnicka-Popczyk A. (2013), Rola rodziny w zarządzaniu własnym biznesem, "RELACJE. Magazyn Firm rodzinnych", nr 1 [online], http://firmyrodzinne.eu/sites/default/files/attachments/RELACJE_1_0.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu