BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dańska-Borsiak Barbara (University of Lodz, Poland), Laskowska Iwona (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Determinants of Total Factor Productivity in Polish Subregions. Panel Data Analysis
Determinanty łącznej produktywności czynników produkcji w podregionach w Polsce
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 17-29, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność czynników wytwórczych, Region, Produktywność, Analiza danych
Total Factor Productivity (TFP), Region, Productivity, Data analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Znaczącą rolę TFP w stymulowaniu długookresowego rozwoju gospodarczego skłania badaczy do poszukiwania źródeł jej wzrostu. Główne cele badań prezentowanych w artykule są następujące: oszacowanie wartości TFP w latach 2003-2009 w podregionach, a następnie określenie czynników determinujących łączną produktywność czynników produkcji. Z zastosowaniem modelu ekonometrycznego podjęto próbę weryfikacji hipotezy, iż jakości kapitału ludzkiego odgrywa istotną rolę w stymulowaniu długookresowego wzrostu gospodarczego. Zgodnie z kolejną hipotezą istnieją czynniki wpływające na poziom TFP, wspólne dla wszystkich podregionów. (abstrakt oryginalny)

The significant role of TFP in stimulating the long-run economic development induces researchers to seek for the sources of the TFP growth. The mail goals of the paper are: to estimate the level of TFP in the years 2003-2009 at the level of subregions, and to define the factors which determine this estimated TFP level. The first hypothesis being verified is, that the role of the quality of human capital in stimulating long-run economic growthis crucial and can be measured by the model. The second hypothesis is, that there are some factors affecting the TFP level which are common in all subregions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aghion P., Howitt P. (1992), A model of growth through creative destruction, 'Econometrica', vol. 60(2), pp. 323-351.
  2. Hausman J.A., W.E.Taylor (1981), Panel data and unobservable individual effects, 'Econometrica', 49(6), pp. 1377-1398.
  3. Herbst M. (2009), Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego w polskich miastach akademickichw kontekście realizacji narodowej strategii spójności, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/3_8_M_Herbst_Tworzenie_i_absorpcja_kapitalu_ludzkiego_w_pols.pdf [access: 21.05.2012].
  4. Kunasz, M. (2010), Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim, raport przygotowany na zlecenie Centrum Badań Socjologicznych, VOLUMINA, Szczecin.
  5. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  6. Statistical Data of GUS: http://www.stat.gov.pl
  7. Swamy P.A.V.B. (1970), Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model, 'Econometrica', vol. 38, pp. 311-323.
  8. Tokarski T. (2008), Oszacowanie regionalnych funkcji produkcji, 'Wiadomości Statystyczne', vol. 10, pp. 38-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu